icon ambitiancy

De kracht van de eenvoud

De RASCI Methode is voor mij de Post-It onder de procesbeschrijvingen. Maar wat zijn nou de overeenkomsten tussen dat gele plakkertje en deze kernachtige methode?

Voor mij hebben Post-Its en de RASCI Methode de volgende voordelen met elkaar gemeen:

 1. Ze zijn overal toepasbaar
 2. Iedereen kan ermee werken
 3. Je kunt er snel iets belangrijks mee vastleggen
 4. Het is altijd weer makkelijk terug te vinden
 5. Ze worden echt gebruikt

De kracht van beiden zit hem namelijk in de eenvoud, het is zo simpel dat je het zelf had kunnen bedenken. Als je het ziet heb je meteen door hoe het werkt en daarom werkt het gewoon.

Meer over de RASCI Methode.

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Post-It  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Verantwoordelijkheid nemen

Zou het niet prachtig zijn als mensen verantwoordelijkheid nemen voor resultaten en activiteiten waar ze zich samen aan gecommiteerd hebben? Mijn ervaring is dat dit kan en dat mensen eigenlijk niets liever willen dan dat, verantwoordelijkheid nemen voor resultaten en samen afspraken maken hoe deze resultaten het beste gerealiseerd kunnen worden.

Maar waarom gebeurt dit dan nog zo weinig?

Ik denk dat dit komt omdat er teveel regels zijn binnen organisaties en dat mensen te weinig invloed en regelruimte hebben op de manier waarop ze werken. Hierdoor wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het potentieel wat er binnen organisaties is en doen mensen ‘domweg’ wat ze verteld wordt (zogenaamde ‘Nice dead people’).

‘Waar regels zijn is geen aandacht’ en  ‘Waar aandacht is zijn regels overbodig’

Maar hoe krijg je nu die aandacht en geef je mensen de ruimte met ook genoeg zekerheid dat gewenste resultaten ook bereikt worden? Dit is wat mij betreft een zoektocht naar een delicate balans tussen de juiste cultuur en voldoende structuur, zonder dat je alles weer ‘dood’ gaat organiseren (in de zin dat mensen niet meer nadenken).

Cultuur
Om te bereiken dat mensen verantwoordelijkheid nemen is een cultuur nodig van samenwerken, gelijkwaardigheid en erkenning maar ook van gedrevenheid, duidelijkheid en verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt een stijl van leidinggeven die ik graag faciliterend leiderschap noem, een leider die de middelen verstrekt, kaders aangeeft en vervolgens de ruimte biedt om daar invulling aan te geven. Ruimte die benut wordt om samen vast te stellen wat het beste is, niet van bovenaf opgelegd maar van onderaf bedacht, binnen aangegeven kaders. Ik stem graag met het verantwoordelijke management af hoe we hiermee om kunnen gaan en wat er dan concreet van het management verwacht wordt.

Structuur
Binnen die ruimte hebben mensen ook vaardigheden en hulpmiddelen nodig om invulling te geven aan die kaders, afspraken te kunnen maken hoe resultaten het beste bereikt kunnen worden en onderlinge rollen af te stemmen. Ambitiancy kan u hierbij helpen om mensen de vaardigheden bij te brengen om dit als team te doen, maar zal daarnaast ook  de hulpmiddelen aanreiken om dat eenvoudig en inzichtelijk te doen.

RASCI Methode

Hiervoor heb ik de RASCI methode ontwikkeld die uitermate geschikt is om processen, resultaten, rollen en verantwoordelijkheden eenvoudig onderling vast te stellen en vast te leggen (op één A4-tje!). Door de kracht van de eenvoud ziet men in één oogopslag hoe het proces verloopt en hoe de rollen het beste verdeeld kunnen worden. Mijn ervaring is dat betrokkenen die dit proces doorlopen zelf verantwoordelijkheid nemen en hun rol ‘opeisen’ binnen het proces. Met als gevolg een gedragen manier van werken met de juiste mate van duidelijkheid en voldoende ruimte voor eigen invulling, maar altijd met een focus op het gewenste resultaat. Opgemerkt dient te worden dat het proces om tot deze afspraken te komen nog belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat: Eén A4 met heldere én gedragen afspraken over de rollen in het proces!

Interesse in de ‘RASCI methode’ gekregen of meer weten? Zie voor meer informatie de Workshop Process Maangement bij Trainingen. 

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Eén A4 procedures RASCI Methode  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

De grote keien van het leven

Enige tijd geleden las ik een artikel van een expert op het gebied van Time Management. Op zekere dag gaf deze expert een lezing aan een groep studenten. Om zijn betoog kracht bij te zetten schilderde hij een situatie die de studenten nooit zullen vergeten. Misschien vergaat het jou ook wel zo!

Toen deze man voor deze groep ‘High-powered Over Achievers’ stond zij hij:’Oké, tijd voor een spelletje’. Hij pakte een grote specie kuip en zette hem op tafel. Hij nam een kist vuistgrote keien en plaatste die één voor één voorzichtig in de specie kuip tot die tot de rand was gevuld. Toen er geen keien meer bij konden vroeg de specialist aan de toehoorders of de kuip nu vol was.

Alle studenten beaamden dit.

‘Is dat nu werkelijk zo?’ vroeg de specialist. Van onder de tafel pakte hij een emmer met grind en goot dat over de keien uit. Hij schudde de kuip en de toeschouwers konden zien dat het grind via de ruimte tussen de keien naar beneden zakte en de kuip verder vulde.

Glimlachend vroeg hij de groep nogmaals: ‘Is de kuip nu vol?’

De studenten begonnen achterdochtig te worden. ‘Hoogstwaarschijnlijk niet’, zei één van hen.

‘Heel goed’ zij de specialist. Van onder de tafel pakte hij een emmer met droog zand. Hij strooide het zand in de kuip en het vulde keurig de overgebleven ruimte tussen de keien en het grind.

Hij stelde weer dezelfde vraag:’Is de kuip nu vol?’  ‘Nee, nee’ riep de klas nu in koor. (het waren goed geprogrammeerde Amerikaanse studenten) ‘Heel goed’ zij de specialist. Hij nam een emmer met water en goot dat erbij totdat de kuip tot de rand toe was gevuld.

Hij keek naar de klas en zij: ‘Wat toont deze demonstratie nu eigenlijk aan?’

Haantje de voorste stak zijn hand op en zij: ‘Wat dit aantoont is dat, hoe vol je planning ook zit, er altijd wel wat meer bij kan. Als je het maar goed genoeg probeert!’

‘Deze keer heb je het mis’ zei de specialist met een wijze lach. ‘Wat deze demonstratie ons leert, is dat wanneer je de grote keien er niet als eerste indoet, je ze er helemaal niet meer in krijgt!!!’

Deze wijze les zou ‘De Grote Keien van het Leven’ kunnen heten.
Weet jij welke de ‘Grote Keien’ in jouw leven zijn?
Een doel wat je wilt bereiken, tijd met dierbaren, dingen waarin je gelooft waarmaken, opvoeding, carrière, geld, rust, normen en waarden, je inzetten voor een goede zaak, iets voor anderen betekenen, anderen iets leren of anderen ondersteunen, ergens verantwoordelijkheid voor nemen?

Dus als je nog eens over dit korte verhaal nadenkt, vraag je dan eens af wat de ‘Grote Keien’ in jouw leven zijn? Plaats ze zo snel mogelijk in jouw kuip!

Wat zijn jouw grote keien en heb je ze al gepland?

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Time Management Big Rocks of Life  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Horizontaal organiseren

Vraagsturing, klantgedrevenheid, procesmanagement. In veel organisaties zijn dit actuele thema's die vaak blijven vastzitten op afdelingsgerichte werkwijzen en specialisaties. Het doorbreken van de verkokering of versnippering is lastig. De roep om betere communicatie en afstemming is alom gehoord.

Deze problematiek én een oplossingsrichting wordt op bijzondere wijze in beeld gebracht in bijgaande computeranimatie (Bron: Marc Kuypers, Copernicos Groep).

Klik op het vraagteken en op start om de animatie af te spelen (6:30):

'No problem can be solved at the same level of consciousness that created it. We must learn to see the world anew.'

Albert Einstein

Deze quote is extra op zijn plaats omdat Einstein zelf een kleine rol heeft aan het einde van deze animatiefilm.

In plaats van naar het zijaanzicht van een organisatie te kijken, zeg maar de klassieke hark, kijken wij liever naar de bovenkant van een organisatie. Hoe mensen in een organisatie samenwerken over afdelingen en muurtjes heen. Wij helpen u graag met deze nieuwe en inspirerende manier van organiseren.

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Ontketenen Horizontaal organiseren Vraagteken Animatiefilm  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Jaarcongres kwaliteit (Utrecht)

Kwaliteit in Bedrijf organiseert op 17 september a.s. het jaarcongres Reiziger of Lifter? – Richting en Route voor de kwaliteitsmanager. De RASCI Methode is hierbij ook aanwezig als partner met een stand waarin demonstaries en uitleg gegeven wordt. Een dagvullend kwaliteitscongres met een afwisselend programma: omlijst met tal van hands-on workshops. Zodat bezoekers na afloop niet alleen geïnspireerd zijn, maar ook meteen in de eigen omgeving met de handreikingen aan de slag kunnen. De diversiteit van het programma zorgt ervoor dat alle thema’s die vandaag en morgen binnen het werkveld van de KAM/MVO manager spelen nadrukkelijk voor het voetlicht komen. Met als rode draad: de toekomst van de kwaliteitsmanager in een open organisatie. Daar moet u toch ook bij zijn?

Direct inschrijven voor het Kwaliteit in Bedrijf jaarcongres?

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Methode Beurzen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Artikel Kwaliteit in Bedrijf

Wij zijn trots op ons artikel dat in Editie 4 van het vakblad Kwaliteit in Bedrijf is verschenen (22 mei 2015) naar aanleiding van onze deelname op het jaarcongres Kwaliteit in Bedrijf op 17 september 2015.
Klik op het artikel of de volgende link om het integrale artikel te downloaden: KiB42015_Rasci methode

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Artikel  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Mastering Business Transformation 2015 (Houten)

Continu reageren en acteren op veranderingen is niet meer alleen iets voor innovatieve organisaties. Elke organisatie heeft te maken met veeleisende klanten, veranderende wetgeving, internationalisering, digitalisering… Lange periodes vooruit plannen en rustige stapjes zetten is er niet meer bij. Binnen elke organisatie speelt een ‘Need for Speed’! Maar hoe snel is uw organisatie? En welke zaken zijn nu echt bepalend voor het snel, effectief en in samenhang aanpassen van producten, diensten, kanalen, processen en de ondersteunende informatievoorziening?

Een effectieve aanpak voor dergelijke ingrijpende veranderingen vraagt om een samenhangende benadering. Business architectuur zorgt daarin voor de vertaling van de strategie naar de organisatie-inrichting: hoe gaat u uw klanten optimaal bedienen, met wie wilt u partneren, wat zijn de kosten en opbrengsten, waar zitten de risico’s? Enterprise architectuur zorgt voor een samenhangende benadering van business en IT, zodat de veranderingen met elkaar en de strategie in lijn zijn en de schaarse middelen worden geïnvesteerd op de plaats waar het effect het grootst is. Business Proces Management en Lean realiseren efficiënte en flexibele processen, zodat u snel kunt inspelen op kansen in de markt, kunt aanhaken bij ketenpartners, risico’s in de greep houdt en IT optimaal inzet.
Tijdens het congres Mastering Business Transformation op 20 en 21 mei a.s worden de nieuwste inzichten voor het initiëren, analyseren en implementeren van succesvolle veranderingen  gecombineerd met ervaringen uit de praktijk. Natuurlijk delen ook een aantal gerenommeerde sprekers hun visie op organisatietransformatie.

RASCI Methode B.V. is daarom aanwezig op de eerste beursdag (woensdag 20 mei) welke in het teken staat van Proces Management, Lean Management, Data en Business Rules.

Aanmelden
Als relatie mogen wij je 15% korting bieden op de toegangsprijs, gebruik hiervoor de kortingscode: RASCIMethode15
Klik hier om u aan te melden!

Meer informatie over het MBT Congres (zoals een aanmeldformulier en het programma) vind je op www.mbt-congres.com.

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Process Management Beurzen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

BPM Event 29 oktober (Rotterdam)

De snelheid waarmee organisaties kunnen innoveren en daarmee inspelen op veranderingen, is van groot belang voor het succes van de organisatie. Huidige IT innovaties (Cloud, Social, Big Data, etc.) zorgen ervoor dat bedrijfsprocessen onder druk komen te staan. Op 29 oktober 2014 vindt de 11e editie van het BPM congres plaats. Tijdens deze dag staat het thema 'van innovatie naar transformatie' centraal en krijgt u antwoord hoe BPM u hierbij kan helpen.

RASCI Methode B.V. zal aanwezig zijn op dit congres met initiatiefnemers Ambitiancy, TMS en Cofano. Wij delen ervaring met Slimmer Samen Werken in organisaties middels de RASCI Methode. Er zullen live demonstraties getoond worden van het modelleren met de software Blue The Process Manager. Kom dus ook naar het BPM Event in Feijenoord Stadion in Rotterdam op 29 oktober 2014!

Bent u verantwoordelijk voor het ontwerpen, monitoren en verbeteren van de bedrijfsprocessen? Dan is dit congres voor u the place to be! Meld u direct aan en laat u inspireren op het congres Business Process Management!

Het congres is gratis voor deelnemers uit de doelgroep, daar hoort u toch ook bij?!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.bpmevent.nl

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode BPM Event Process Management  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Creëren van betrokkenheid

Bij verandertrajecten in organisaties komt het nogal eens voor dat mensen weerstand bieden of 'niet mee willen'. Vaak vraagt men zich af waar dat nou aan ligt. Ook de afgelopen week kwam dit in diverse gesprekken weer naar voren: Hoe je betrokkenheid bij verandering kunt bewerkstelligen?
Daar wilde ik wel eens een blogje aan wagen, dat was ook alweer veel te lang geleden ;^)

Het viel me in die gesprekken op dat veel mensen betrokkenheid willen bereiken door mensen goed te informeren over wat er speelt. Bijvoorbeeld door de stukken rond te sturen voor commentaar of deze in speciale teammeetings te bespreken. Maar toch blijkt dit niet te werken en voor mij is heel duidelijk waarom!

Betrokkenheid creëer je namelijk vooraf!

Voor mij is er een groot verschil tussen vooraf betrekken van mensen of achteraf informeren. Het lijkt er een klein beetje op, maar het is echt significant anders. Bij achteraf informeren ben je namelijk geen onderdeel van het proces. Je was er niet bij en kent daarom de 'ins' en 'outs' van het voorstel niet en hebt ook je inbreng niet kunnen doen. Dit krijg je achteraf (bijna) niet meer voor elkaar omdat het voorstel als voldongen feit overkomt. Ook de vraag om feedback komt zinloos over omdat dit al een gepassseerd station lijkt.
Bij vooraf consulteren ben je er vanaf het begin bij en kun je ook echt bijdragen in de discussie. Jouw inbreng wordt daarbij gewaardeerd, sterker nog zonder jou kan de meeting niet eens doorgaan! Dit kan betekenen dat het wat langer duurt voordat de meeting tot stand komt of dat we er samen uit zijn, maar het resultaat wordt wel door alle betrokkenen gedragen!

Wil je snel gaan, ga dan alleen.
Wil je ver komen, ga dan samen!

Binnen de RASCI Methode maken we dat verschil overigens heel eenvoudig helder met het C-tje en het I-tje. Het C-tje staat namelijk voor Consulteren vooraf, terwijl het I-tje staat voor informeren achteraf.

Zie voor het creëren van betrokkenheid ook mijn artikel over 'Verantwoordelijkheid nemen'.

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Veranderen RASCI Methode Betrokkenheid  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Slimmer Samen Werken bij Centrada

Bij Woonstichting Centrada zijn we gestart met het project Procesgericht Organiseren. Een project waarbij we zelfsturende teams vorm willen geven door hen te leren de processen kernachtig in kaart te brengen middels de RASCI Methode. Maar wie kan dit verhaal beter vertellen dan de klant zelf?

Lees hieronder de muurkrant die gemaakt is om medewerkers te informeren over wat we aan het doen zijn:

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Methode Slimmer Samenwerken  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Best practices beschikbaar (update)

De bedoeling van de webapplicatie Improving insights is om succesvol ondernemen makkelijker te maken. Om dit statement kracht bij te zetten kunnen klanten beginnen met een vooraf ingerichte applicatie. Hierbij kan voor elke module gekozen worden welke content men er bij wil hebben zodat men dit niet allemaal zelf hoeft te ontwikkelen. Voor de 'Process' module betekent dit dat deze vooraf volledig ingedeeld is en van voorbeeld (RASCI) processen voorzien kan worden. Hieronder wil ik graag een overzicht bieden van de processen die inmiddels in de webapplicatie beschikbaar zijn als men voor de optie 'Basis RASCI beschrijvingen' kiest. (update september 2013)

Hiervoor heb ik de beste voorbeeldprocessen uit mijn 20 jaar ervaring gebundeld en uitgewerkt in kernachtige RASCI procesbeschrijvingen. Deze omvatten met name de ondersteunende en verbeterprocessen die voor elke organisatie van toepassing zijn, maar ook enkele primaire processen die voor elk bedrijf van toepassing zijn:

Ondersteunende processen:

 1. Documentbeheersing
 2. Beheersen software (nieuw)
 3. Introductie en inwerken (nieuw)
 4. Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 5. Opleiding en training
 6. Leveranciersbeoordeling
 7. Onderhoud productiemiddelen (nieuw)
 8. Beheersen meetmiddelen (nieuw)

Primaire processen:

 1. Acquisitie
 2. Offertebehandeling

Verbeterprocessen

 1. Interne audits
 2. Klanttevredenheidsmeting
 3. Producten met afwijkingen
 4. Klachtenbehandeling
 5. Maatregelen ter verbetering

Maar liefst 15 voorbeeld RASCI's beslaan per proces slechts een A4-tje, voldoen volledig aan de betreffende ISO-normen en kunnen eenvoudig aan uw specifieke situatie aangepast worden. Als u deze optie kiest, krijgt u niet alleen de RASCI's zelf maar tevens de bijbehorende formulieren en is ook al aangegeven aan welke paragrafen van de ISO-normen deze voldoen. Ook kunt u per proces aangegeven wie bij u de proceseigenaar is en daarmee de autorisatie heeft om deze up to date te houden.
Voor bepaalde branches zijn ook branche specifieke processen uitgewerkt welke met name het primaire proces omvatten en samen met de brancheleden ontwikkeld worden. Neem contact met ons op als dit voor uw branche ook interessant is, zie ook het artikel Zijn er ook voordelen bij een branchespecifieke aanpak?

Kijk op de Optielijst van Improving insights voor alle beschikbare content en de bijbehorende vergoeding.

Wilt u ook de vaardigheden leren om kernachtige RASCI processen op te stellen, kijk dan naar de Workshop Proces Management.

Geplaatst in Improving insights Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode Beschikbare content  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

BPM Event op 30 oktober

Ambitiancy zal aanwezig zijn op het Business Process Management event als businesspartner van het RASCIMethode.nl netwerk. Er zullen live demonstraties getoond worden van het modelleren met de software Blue The Process Manager. Kom dus ook naar het BPM Event in de Reehorst in Ede op 30 oktober 2013!

Voor veel organisaties zijn het turbulente tijden en de snelheid waarmee organisaties kunnen veranderen is essentieel. Vanuit dit oogpunt maar ook vanuit het oogpunt van efficiency is grip op uw processen belangrijk. Het thema van de 10e editie van het Business Process Management congres is ‘Van wie is uw proces?’. Tijdens het Business Process Management congres komen diverse businesscases aan bod. Toonaangevende organisaties geven u een kijkje in de keuken van hoe zij Business Process Management hebben ingericht en experts brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Er wordt een praktijkgericht programma samengesteld en er worden concrete tips en handvatten aangereikt.

Het congres is gratis voor deelnemers uit de doelgroep, daar hoort u toch ook bij?!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.bpmevent.nl

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI RASCI Methode BPM Event  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Platform Inspirerend Organiseren

Zou het niet fantastisch zijn als we op die manier met elkaar om zouden gaan en zo een echt inspirerende werkomgeving konden creëren? Dat was zo ongeveer de lading van het gesprek wat ik afgelopen maandag had ik met een goede vriend van me (Martijn den Ouden van Esveco). Aanleiding was de geweldig inspirerende uitzending van Tegenlicht die hij me had aangeraden te bekijken. Hierin legt Ricardo Semler uit hoe hij Semco heeft getransformeerd tot het meest succesvolle bedrijf van Brazilië. Het levende bewijs dat radicaal anders werkt: minder regels en minder toezicht zorgen voor grotere productiviteit en geluk!

Hier werd dan ook het idee geboren om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je hier in de praktijk vorm aan kunt geven, waar je allemaal tegenaan loopt, maar vooral ook wat je allemaal al wel gelukt is. Want dat het anders kan en moet wordt steeds duidelijker en dat steeds meer mensen anders willen inmiddels ook. Zeker in mijn werk zie ik deze ontwikkeling gestaag vorm krijgen en in diverse methoden en technieken ook terugkomen. Denk hierbij aan het Rijnlandmodel, Appreciative Inquiry en Geweldloze Communicatie, allemaal wijzen ze wat mij betreft dezelfde kant op. Een kant waar we af gaan van drijfveren als angst, wantrouwen en daarop gebaseerde controle mechanismen naar nieuwe waarden van vertrouwen, vakmanschap en verbinding (de 3 V's van het Rijnlandmodel). Van vaste organisatievormen waar de baas het voor het zeggen heeft naar fuzzy organisaties waar degene die het weet het mag zeggen. Van verticaal naar horizontaal organiseren en van transpireren naar inspireren ;^)

INSPIRATIEKRING

Om nu de daad bij het woord te voegen wil ik graag een initiatief starten om met ondernemers een Inspiratiekring te vormen waarin we met elkaar aan de slag gaan. Met elkaar ervaringen met inspirerend organiseren uitwisselen en dat ook op basis van die uitgangspunten met elkaar doen. Samen afspreken hoe we dat willen vormgeven en het vervolgens ook meteen doen, co-creerend de brug bouwen naar inspirerende organisaties. Het idee is dat we als volgt te werk gaan:

Uitgangspunten:

 • Een Inspiratiekring bestaat uit 6 ondernemers
 • We komen in een cyclus 6 keer bij elkaar
 • Iedere deelnemer organiseert een keer een sessie (met ontbijt)
 • We besluiten samen wat het thema voor een volgende sessie wordt
 • We houden ontbijtsessies van 7.30 - 9.30 uur (voorstel, zodat we nog een hele dag voor ons hebben)

Je meld jezelf aan via een mailtje naar mij. Ik start de Inspiratiekring op en leg de verbinding met andere ondernemers en ben vervolgens ook gewoon deelnemer. Indien gewenst kan de cyclus herhaalt worden en bij voldoende aanmelding start ik gewoon weer een nieuwe kring op.

Wie doet er mee?

 

Geplaatst in Ambitiancy People Process Strategy  | Getagged: Rijnlandmodel Inspiratiekring  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Rijnland praktijkboekje

Hoe maak je een Rijnlandse organisatie?

Afgelopen week was de boekpresentatie van het vervolg op Het Rijnlandboekje (zie mijn recentie) namelijk het Rijnland praktijkboekje. Een veelbelovend event met presentaties van de schrijvers en praktijk ervaringen van Jaco van Hoorn (Korpsleiding Politie Hollands Midden). Enthousiast heb ik me ervoor ingeschreven en ben ik naar Utrecht Centraal gereisd, uiteraard met openbaar vervoer. Leuk om de schrijvers Jaap Peters en Mathieu Weggeman (weer) eens te ontmoeten en hun vehaal erbij te horen.

Het event was ook echt de moeite waard, goed bezocht door maar liefst 130 deelnemers. Volle bak dus en voor mij een teken dat het Rijnlandmodel de aandacht heeft. We hebben blijkbaar steeds meer moeite met de graaicultuur en korte termijn gewin ten koste van mooie organisaties.

Ik heb werkelijk genoten van de presentatie van Mathieu Weggeman, hij presenteerde het boekje met een dikke knipoog. Door de tegenstellingen tussen Rijnlands en Angelsaksisch denken op een ludieke manier te verwoorden, maakte hij voor mij haarfijn duidelijk waar het om gaat.

'Transparantie' is volgens Mathieu dan ook niks anders dan een sjiek synoniem voor 'ik vertrouw je niet'. En als je in een organisatie hoort 'Ik moet nog 3 jaar, dan kom ik vrij' of we zijn aan het 'meestribbelen', dan weet je dat we het hebben over de Angelsaksische benadering. Heel iets anders dan de Rijnlandse benadering die uitgaat van de 3 V's: Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen. Over dat laatste heeft Jaco van Hoorn zelfs nog een boek geschreven 'Sturen op vertrouwen', dat alle deelnemers meekregen als toegift.

Het Rijnland praktijkboekje staat uiteraard vol met praktijkvoorbeelden en is als zodanig een echt vervolg op het eerste deel. Ik was ook aangenaam verrast dat basisschool Wittering.nl uit Rosmalen er ook in staat. De directeur heb ik eens ontmoet op een open dag van deze fantastische open school en heet toepasselijk Ton van Rijn. Ik heb ook met eigen ogen gezien dat dit een school is waar talentontwikkeling van leerlingen weer centraal staat (en niet de lesmethode). Leerkrachten heten hier regisseur, mentor, begeleider of specialist en de kinderen stellen zelf hun dagprogramma samen. Er zijn geen klaslokalen of klassieke lessen en ze denken niet in aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde, maar zien de wereld als geheel. Alles heeft immers met alles te maken aldus het boekje.

Ik vind het weer jammer dat onze kinderen destijds al op een andere basisschool zaten, dit is zo'n mooi echt Rijnlands concept. Echt iets om blij van te worden en dat hier bij ons in Rosmalen ;^)

Mijn favoriete quote uit het boekje:

Any fool can make things bigger, more complex,
and more violent. It takes a touch of genius -
and a lot of courage - to move in the opposite direction.

- Albert Einstein
 

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Ontwikkelen van competenties (1)

Veel organisaties waarmee ik samenwerk stoeien met praktische vragen over het ontwikkelen van hun leidinggevenden of commerciële medewerkers. Veelal is al in kaart gebracht welke competenties essentieel zijn voor een bepaalde functie en heeft men ook wel scherp welke nog aandacht verdienen. Maar onderstaande vragen blijken niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden, vandaar dit eerste blog in een serie die hier duidelijkheid in kan geven.

Hoe ontwikkel ik essentiële competenties van mijn medewerkers?

Welke competenties ontwikkel ik eigenlijk als ik een bepaalde training bij Ambitiancy volg?

In dit eerste blog wil ik het hebben over een van mijn favoriete trainingen die ik organiseer, namelijk Vol-Ledig Communiceren. Een training die ik al meerdere jaren zowel open als bedrijfsintern organiseer en welke ik voor dit jaar ook meerdere keren heb ingepland. De basistraining bestaat uit twee praktisch ingerichte dagen en richt zich op specifieke vaardighedenen die hierin ontwikkeld worden door zowel communicatieve als fysieke oefeningen (gebaseerd op Aikido). De giraf staat hierbij symbool voor het landdier met het grootste hart (letterlijk), die geen natuurlijke vijanden heeft en met zijn lange nek alles rustig en objectief kan overzien. De giraf kan met zijn plastic achtige tong de scherpe doornen van de acacia bladeren omhullen en vermalen, hetgeen symbool staat voor het verwerken van de scherpe woorden die een gesprekspartner kan gebruiken en de objectieve houding van een professional hierbij ;^)

Doelgroep
Leidinggevenden, (commerciële) medewerkers, professionals en anderen die in hun werk veel communiceren en de effectiviteit van hun communicatie willen vergroten. Zoals bedrijfsleiders, afdelingsmanagers, account managers en commerciële binnen- en buitendienst medewerkers, maar ook zelfstandige professionals (ZZP-ers).

In onderstaande overzicht staan alle competenties welke in de training Vol-Ledig Communiceren gericht worden ontwikkeld. De competentieset die ik hiervoor gebruik komt van SHL en geeft per competentie ook een toelichting van wat elke competentie exact betekent. Indien gewenst wordt dit in de praktijk nog ondersteund door voorbeelden van effectief gedrag, oftewel gedrag wat een positieve bijdrage geeft aan de betreffende functie.

Interpersoonlijke sensitiviteit (inlevingsvermogen):
Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van anderen, toont
belangstelling voor de mening van anderen, stelt zich positief en
tolerant op ten opzichte van verschillen in behoeften en zienswijzen.

Klant- en servicegerichtheid:
Gericht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan klanten,
doet alles om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.

Opbouwen en onderhouden van relaties:
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te
onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en
consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.

Multicultureel bewustzijn
Is in staat met mensen van andere culturen en komaf om te gaan,
zich in te leven en dingen vanuit hun perspectief te bekijken.

Integriteit
Houdt er zowel persoonlijk als zakelijk hoge ethische maatstaven op na,
toont integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen.

Stressbestendigheid:
Blijft kalm, objectief en blijft moeilijke situaties meester, blijft goed
presteren onder druk, accepteert kritiek zonder vijandig of defensief te worden.

Zoals je hierboven kunt zien zijn er maar liefst 6 competenties die gericht ontwikkeld worden bij het volgen van de training Vol-Ledig Communiceren. Meer weten over deze training of het inzetten van competentiemanagement voor uw organisatie? Neem dan rechtstreeks contact op met Ambitiancy of schrijf je direct in voor de eerstvolgende open training.

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Geweldloze communicatie Vol-ledig communiceren Competentiemanagement Vaardigheidstraining  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

RASCI – Verantwoordelijkheden in kaart

Veel organisaties die ik ken worstelden met het ‘verdelen’ van verantwoordelijkheden en klaagden dat mensen geen verantwoordelijkheid ‘namen’. Het probleem was dat verantwoordelijkheden vaak van bovenaf opgelegd werden en dat niet echt naar de onderlinge samenwerking in processen gekeken werd. Met RASCI kon dat veranderd worden, juist door de mensen erbij te betrekken en het zelf te laten doen.

RASCI is namelijk een methode om verantwoordelijkheden eenvoudig in kaart te brengen. Het is een soort steno om verantwoordelijkheden kort en krachtig aan te geven en procedures leesbaar en overzichtelijk te houden. De training die Ambitiancy aanbied resulteert in gedragen procedures die op één A4 passen (!) en door de mensen zelf opgesteld zijn en onderhouden kunnen worden. Door het toepassen van een aantal eenvoudige spelregels is het mogelijk om zelf elk proces in kaart te brengen in 7 eenvoudige stappen.

Het leidt in de praktijk tot het zogenaamde ‘Paradontax effect’ (van die zoute tandpasta), als je er eenmaal aan gewend bent, wil je niet meer anders. En het mooie is dat uw mensen het al binnen een dag kunnen leren!

Zie voor meer informatie: Workshop processmanagement (RASCI)

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: RASCI Eén A4 procedures  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Functioneringsgesprekken makkelijk gemaakt!

Heeft u ook zo'n drukke weken achter de rug waarin van alles nog even geregeld moet worden voordat het jaar om is. En dan moeten er eigenlijk ook nog functioneringsgesprekken gehouden worden!
Afspraken inplannen met de medewerkers, de juiste formulieren erbij zoeken, functieomschrijving opvragen bij P&O en ook nog even de laatste versie van het afdelingsplan opduikelen, wat een rompslomp!
Weet je wat, dat doe ik volgende week wel, want dan is het weer lekker rustig. En volgende week wordt volgende maand en voordat je het weet is het eerste kwartaal alweer voorbij ...

Herkenbaar? Nou, vanaf nu hoeft het niet meer zo omslachtig!
Hoe? Met de online webapplicatie van Improving insights kan dit alles vanachter uw computer!
Onafhankelijk van tijd of plaats!

Zowel het inplannen van de gesprekken met een automatisch mailtje naar uw medewerker, als het voorbereiden en vastleggen van uw gesprek is hiermee mogelijk*. Of het nu gaat over de ambities van uw medewerkers, de doelstellingen die u wilt vastleggen of de ontwikkelafspraken die u wilt maken. Dit is allemaal eenvoudig vast te leggen en ook rechtstreeks te gebruiken bij uw beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar. Wilt u tussentijds besproken zaken evalueren of is aanpassing nodig door allerlei ontwikkelingen? Geen punt met Improving insights en natuurlijk ook net zo gemakkelijk ingepland en voor u in overzicht gebracht.

Ook het overzichtelijk per afdeling in kaart brengen van de geplande gesprekken, gemaakte afspraken en gerealiseerde resultaten is vanaf nu een peuleschil!
Natuurlijk verwacht u dat dit enorme investeringen met zich meebrengt, maar ook hier zullen wij u verbazen. 
U kunt namelijk al starten met Improving insights vanaf € 2,95 per medewerker per maand!

Kijk voor meer informatie op Improving insights of kies direct de versie die bij u past!

* De bovengenoemde functionaliteit is beschikbaar vanaf de Standard versie.

Geplaatst in Improving insights People  | Getagged: Functioneringsgesprekken Functioneringsgesprek Business in control  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

How great leaders inspire action!

Ben je op zoek naar een vernieuwende manier om tot een inspirerende mission statement te komen? Op een krachtige en eenvoudige wijze duidelijk maken waar je echt voor staat? Een manier die anderen inspireert en aanzet tot actie?

Veel organisaties blijven hangen in een beschrijving van de producten en diensten die ze aanbieden (What) en hoe goed en uniek (How) ze dat allemaal doen (van buiten naar binnen). Het zorgt er vaak voor dat we verzeild raken in ‘wat’ we moeten doen en ‘hoe’ dat gedaan moet worden in plaats van stil te staan bij ‘waarom’ we iets eigenlijk willen. Zo houden we elkaar stevig bezig, zonder dat we het idee hebben echt verder te komen. We zijn zo taakgeoriënteerd dat we niet meer toekomen aan de dingen die we belangrijk vinden. Herkenbaar? Met deze video kun je je laten inspireren om erachter te komen waarom je dat allemaal doet (van binnen naar buiten).

‘People don’t buy “what” you do, they buy “why” you do it’
- Simon Sinek

Dit inspirerende verhaal van Simon Sinek is een absolute ‘must see’ voor elke manager die een inspirerende leider wil zijn. Het biedt een krachtig en eenvoudig model waarmee je echt het verschil kunt maken.

Voor diegenen die graag ook de bijbehorende tekst willen nalezen en (net zoals ik) de prachtige quotes willen onderstrepen, bijgaand het bijbehorende artikel: TED Talks Simon Sinek – Start with why

Voor de echte liefhebbers is er natuurlijk het gelijknamige boek ‘Start with why’.

Geplaatst in Ambitiancy Strategy  | Getagged: Boekrecentie Start with WHY YouTube aanrader  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Nieuwe Appreciative Inquiry magazine

Het AI magazine van juni is weer beschikbaar in pdf en makkelijk om onderweg te lezen op je favoriete mobiele apparaat. Ik wilde deze uitgave van het AI netwerk graag ook met mijn volgers delen, vandaar:

Magazine: AIMagazine juni 2011

Bron: http://www.mindz.com/plazas/DE_WAARDE_VAN_KRACHT

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry AIM  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Cruciale management informatie massaal verloren!

Allemaal vragen die elke manager eigenlijk direct zou moeten kunnen beantwoorden, maar vaak niet kan door gebrekkige informatievoorziening. Ik denk dat dit komt doordat de meest relevante bedrijfsgegevens niet goed ontsloten wordt, herkenbaar?

- Wat waren ook alweer de afspraken die we tijdens het functioneringsgesprek gemaakt hebben?
- Wat zou onze Account Manager ook alweer bijdragen aan het verkoopplan?
- Gaan we ons businessplan nog wel realiseren?

Tijdens functioneringsgesprekken worden ambities, gewenste resultaten en persoonlijke opleidingsplannen nauwkeurig vastgelegd. Maar deze gespreksresultaten verdwijnen vervolgens als ingevulde formulieren in de persoonlijke archieven of als bijlagen in overvolle mailboxbestanden. Hierdoor zijn deze waardevolle gegevens nauwelijks organisatiebreed beschikbaar als bedrijfsinformatie. Jammer van al die inspanningen en wellicht ook de oorzaak dat vaak zo nonchallant met functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt omgegaan ...

Zou het niet fantastisch zijn als al die afspraken met medewerkers direct voor elke manager overzichtelijk en online beschikbaar zijn!

 • Inzichtelijk welke bijdrage elke medewerker bij zijn afdelingsplan heeft.
 • Helder wat de bijdrage van elke afdeling bij het strategisch plan is.
 • Alle afspraken met medewerkers onder handbereik.
 • Vooruit kunnen kijken naar de realisatie van uw plannen!

Back in Control - Overal uw managementinformatie overzichtelijk beschikbaar met Improving insights!

Lees meer over Ambitiancy’s online applicatie Improving insights© als dé unieke online totaaloplossing die ondernemers in staat stelt hun strategie, proces én medewerkers op eenvoudige en inzichtelijke wijze op elkaar af te stemmen. Of maak kennis met de praktijkgerichte trainingen van Ambitiancy en leer uw mensen businessplannen te maken en functioneringsgesprekken te voeren die echt bijdragen aan uw strategie. 
 

Geplaatst in Ambitiancy Strategy  | Getagged: Business in control Functioneringsgesprekken ontsloten  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

We gaan internationaal met Denso Europe!

Deze week heeft Denso Europe B.V. de opdracht gegeven voor het gebruik van Improving insights voor de afdeling Aftermarket & Industrial Solutions. Denso Europe heeft een after market service organisatie welke onder andere gericht is op de service en garantieafhandeling van diesel brandstofinjectoren en airconditioning systemen in Europa. De medewerkers zitten dus verspreid over diverse Europese landen, waarmee Improving insights nu haar Europese debuut gaat maken.

Volgens Martijn Oggel, Manager Service & Network Development bij Denso Europe, is een belangrijke reden om voor Improving insights te kiezen, dat hiermee meer inzicht in cruciale informatie gekregen kan worden. Informatie die nu nog in diverse losse overzichten en systemen zit, kan nu professioneel ontsloten worden naar alle relevante gebruikers. Met name het inzicht in de Goals & Objectives op zowel persoonlijk als afdelingsniveau is een enorme toegevoegde waarde volgens Martijn. Hierdoor kunnen we nu ook vooruit kijken naar wat de concrete afspraken met de mensen voor ons totale afdelingsplan betekenen. Ook de mogelijkheid om belangrijke documenten en bedrijfspresentaties via Improving insights te ontsluiten wordt door hem genoemd als bepalend voor deze beslissing. Niet alleen de mensen in de landen maar ook het Management krijgt hierdoor toegang tot deze informatie, waar men zich ook bevindt.

Voor meer informatie over deze organisatie kijk op Denso Europe B.V.

Geplaatst in Improving insights Strategy  | Getagged: Denso Europe Internationaal debuut  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Duurzaam ondernemen met Improving insights!

Zou het niet fantastisch zijn als de inspanningen van uw organisatie om duurzaam te ondernemen ondersteund zouden worden door een online MVO Management Systeem? Een management systeem waarin je MVO kunt bewerkstelligen en realiseren inclusief stakeholder management en indicatoren. Uw duurzame doelstellingen en prestaties inzichtelijk in kaart gebracht, toegankelijk via internet en ook nog eens tegen uitermate lage kosten. 

De webapplicatie Improving insights is ontwikkeld om succesvol ondernemen makkelijk te maken, maar ook duurzaam ondernemen wordt nu makkelijker. Dit werd me gisteren duidelijk in een inspirerend gesprek met Dirk RegenboogNew Business & Key Account Manager bij Bureau Veritas.
Volgens Dirk Regenboog is Improving insights namelijk uitermate geschikt om in te zetten voor certificering volgens de MVO Prestatieladder. Er zijn momenteel veel organisaties zoekende naar zo'n systeem en naar ondersteuning bij de toepassing bij duurzaam ondernemen. Juist doordat Improving insights standaard met indicatoren werkt om strategische doelstellingen vast te leggen en door te vertalen naar afdelingen blijkt deze uitermate geschikt te zijn. Ook de mogelijkheid om doelstellingen, actieplannen en ontwikkelingsafspraken vervolgens per medewerker vast te leggen sluit uitermate goed aan bij de eisen die hieraan gesteld worden.

Aangezien binnen Improving insights standaard al kan worden voldaan aan de belangrijkste internationale normen (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001), wordt  hiermee ook aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan om aan de certificatie eisen van de MVO Prestatieladder te voldoen. Vanaf niveau-3 op de MVO Prestatieladder dient namelijk aan één van de internationale normen voldaan te worden en op niveau-5 zelfs aan twéé.

Het 'enige' wat u als organisatie nog hoeft te doen is de keuze voor duurzaamheid te maken en de MVO Prestatieladder (verder) te beklimmen. En als u die eerste stap al gezet heeft, weet u nu ook dat dit makkelijker kan.

Zie voor meer informatie De MVO Prestatieladder en Improving insights.

Geplaatst in Improving insights Strategy  | Getagged: MVO MVO Prestatieladder Duurzaam ondernemen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Veelgestelde vragen (FAQ)

Het is mogelijk om de rechten van gebruikers voor het beheren van instellingen en documenten binnen Improving insights  zeer nauwkeurig in te stellen. U kunt daarmee die mensen bevoegd maken die ook de benodigde kennis in huis hebben. Hiermee wordt het beheren en onderhouden een gezamenlijke verantwoordelijkheid en is de betrokkenheid van uw mensen optimaal!
In dit artikel maak ik duidelijk hoe dat geregeld is en wat voor rechten er allemaal in te stellen zijn.

Beheerdersrollen
Deze week heb ik namelijk verschillende vragen gehad van beheerders over wat nu precies de verschillen zijn tussen de diverse beheerdersrollen die mogelijk zijn binnen Improving insights. De belangrijkste beheerder binnen de applicatie is de Applicatiebeheerder. Dit is de centrale contactpersoon voor de applicatie, lees hierover meer onder Wat doet een Applicatiebeheerder? Naast de Applicatiebeheerder kunnen ook per module nog beheerders aangesteld worden, die alleen bepaalde instellingen van een module mogen wijzigen. In het volgende artikel wordt kernachtig aangegeven welke instellingen dat per module zijn: Wat mogen de overige beheerders?

Gebruikersrollen
Ook was er helderheid gewenst in de verschillende autorisaties die mogelijk zijn om aan gebruikers toe te kennen. Voor elke gebruiker dient namelijk bepaald te worden welke rechten deze heeft binnen de applicatie en tot welke informatie deze daarmee toegang krijgt. In het artikel Wat betekenen de verschillende autorisaties? wordt aangegeven welke rechten dat zijn.

(Proces)eigenaar
Vervolgens is het ook mogelijk om binnen de applicatie per document een eigenaar aan te geven, die daarmee weer bepaalde rechten krijgt op document niveau! In het artikel Wat mag een eigenaar? wordt uitgelegd welke rechten dat zijn.

Bekijk meer veelgestelde vragen over Improving insights op de Frequently Asked Questions (FAQ) pagina's.

Geplaatst in Improving insights People  | Getagged: Beheerdersrollen Gebruikers aanmaken Autorisaties FAQ  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

The 3 A’s of awesome

Prachtige TED talk van Neil Pasricha over hoe je in het leven kunt staan ondanks tegenslagen die je hebt gehad. Hoe je kunt genieten van de alledaagse dingen die het leven zo mooi maken en die zo vanzelfsprekend lijken. Zijn blog hierover 1000awesomethings.com is een prijswinnend succes geworden. De eenvoud van de 3 A's maken deze juist zo krachtig en universeel: Attitude, Awareness en Authenticity. Kijk en luister ernaar, geniet ervan en pas toe wat je eigenlijk al weet ;^)

 

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: YouTube aanrader Awesome TED Talk  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Eerste upgrade webapplicatie

Vandaag is de eerste upgrade van de webapplicatie Improving insights uitgevoerd na de lancering hiervan in april. Naast diverse bugfixes zijn in deze upgrade ook diverse nieuwe functionaliteiten toegevoegd:

 1. Verbeterde navigatie
  Het ontwerp en de layout van de webapplicatie is nu volledig doorgevoerd conform het webdesign waardoor met name de gebruiksvriendelijkheid van de hoofdnavigatie enorm is toegenomen. De navigatiebalken voor de verschillende modules zijn nu veel intuitiever te gebruiken en ook het geselecteerde menuitem wordt nu duidelijk bovenaan weergegeven. Je ziet hierdoor duidelijk waar je bent en in welk menu je aan het werken bent. Ook worden ingelogd voortaan je naam, functie en organisatie bovenin het scherm weergegeven en is er meer ruimte voor content.
   
 2. Beheer medewerkers toegevoegd
  In deze upgrade is het beheer van medewerkers toegevoegd waardoor beheerders zelf medewerkers toe kunnen voegen en kunnen activeren of deactiveren door middel van het toekennen van een gebruikersnaam en een inlogcode. Naast minder supportvragen voor ons levert het ook meer snelheid, flexibiliteit en autonomie op voor de beheerders en gebruikers van de applicatie.
   
 3. Wachtwoord opvragen en wijzigen
  Gebruikers kunnen vanaf nu vergeten wachtwoorden opvragen door op de knop 'vergeten?' te drukken welke zich onder de inlogvelden bevindt. Ook kunnen gebruikers het eigen wachtwoord wijzigen als ze ingelogd zijn voor een nog betere beveiliging. Wij raden gebruikers dan ook aan regelmatig hun wachtwoord te wijzigen.
   
 4. Helpdesk toegevoegd
  Als extra functionaliteit is nu standaard de helpfunctie aanwezig binnen de webapplicatie. Deze is via de knop 'Helpdesk' bovenaan in het scherm is te bereiken als gebruikers zijn ingelogd. Voor meer gebruiksgemak zijn de gegevens van de gebruiker al ingevuld en kunnen vragen gesteld worden over 'Ondersteuning bij gebruik' en is er de mogelijkheid om problemen te melden. Deze worden in eerste instantie gestuurd naar de Applicatie Beheerder van de organisatie die getraind is in het gebruik van de applicatie en hierdoor eenvoudige vragen direct kan beantwoorden (eerste lijn). Indien deze de vraag of het probleem niet kan afhandelen schakelt deze Improving insights in voor support. 
   
 5. Veelgestelde vragen (FAQ)
  De veelgestelde vragen zijn uitgewerkt in een database waar gebruikers eenvoudig kunnen zoeken naar antwoorden op hun vragen. Deze is voor hen gemak nu ook via de bovenste navigatie van de applicatie te bereiken door op 'Frequently Asked Questions' te drukken, waarna de gebruiker op een aparte website terechtkomt.  

Met deze upgrade proberen wij de applicatie nog gebruiksvriendelijker te maken, zoals we dat ook in de toekomst zullen blijven doen.
Bekijk de upgrade op www.improvinginsights.com of vraag een online demo aan via het contactformulier.

Geplaatst in Improving insights People  | Getagged: Nieuwe release Extra functionaliteit  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Nieuwe website Ambitiancy

Na een tijdelijke website gebruikt te hebben via mijn Wordpress blog is er nu een prachtige en volledig nieuwe website gebouwd door APSBB. Deze nieuwe stijl website combineert nieuwsartikelen met informatie over diensten van Ambitiancy en een agenda met inschrijfmogelijkheid voor open trainingen.

Via de berichten en artikelen ben je meteen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Om snel te zien waar het over gaat en om het zoeken te vergemakkelijken gebruiken we het icoontje van Ambitiancy of Improving insights en wordt aangeven of het over Strategy, Process of People gaat. Door hierop of op de tags te klikken zie je meteen alle bijbehorende artikelen. Aangezien ik al sinds 2008 artikelen schrijf welke deels nog steeds relevant zijn, heb ik diverse artikelen overgenomen op deze site. Zoek op jouw favoriete onderwerp en lees wat hier door de jaren heen over geschreven is.

Nieuw zijn de 'Workshop Businessplanning', 'Training Functioneringsgesprekken' en de 'Workshop Process Management' die vanaf september ook als open training gegeven worden. Deze zijn geheel nieuw opgezet en natuurlijk helemaal afgestemd op de mogelijkheden van Improving insights. Over deze unieke online webapplicatie is ook uitgebreide informatie beschikbaar op deze website (onder 'Products & Services').

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Nieuwe website Ambitiancy Open trainingen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy icon ambitiancy

NIEUW: Open trainingen

Tot nu toe gaf ik mijn trainingen uitsluitend bedrijfsintern en waren deze hierdoor niet voor iedereen toegankelijk. Een aantal trainingen die ik verzorg zijn echter uitermate geschikt om ook als open training te organiseren. Zeker nu steeds meer ondernemers gebruik gaan maken van de webapllicatie Improving insights, onstaat er vraag naar de achterliggende gedachte en praktische ondersteuning bij het toepassen daarvan.

Vanaf september dit jaar zal ik onderstaande open trainingen verzorgen, welke helemaal zijn afgestemd op de mogelijkheden van Improving insights:

De data zijn zo gekozen dat je in oktober al je Businessplan voor komend jaar gereed kunt hebben en direct kunt beginnen met heldere afspraken te maken met je medewerkers tijdens de functioneringsgesprekken die daarop volgen. Als je ook je processen nog op orde wilt hebben en verantwoordelijkheden kernachtig in kaart (middels RASCI), kies dan voor de workshop Process Management. Lees meer over deze trainingen door op de betreffende banner te klikken en schrijf je nu al in op een van de ingeplande dagen of vraag naar de bedrijfsinterne versie.

Geplaatst in Ambitiancy Improving insights People Process Strategy  | Getagged: Open trainingen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Verhuizing per 1 mei

Per 1 mei is Ambitiancy B.V. verhuisd naar een eigen kantoor in Rosmalen. Na een kortstondige verbouwing vinden we hier meer ruimte en privacy, op onderstaand adres:  

 

Ambitiancy B.V.

Molenstraat 15  

5242 HA Rosmalen

arno.schilders@ambitiancy.com 

 

Het vertrouwde telefoonnummer 073 - 522 11 00 heb ik mee verhuisd en blijft dus ongewijzigd. Let ook op het nieuwe mailadres als u dit niet al gewijzigd heeft.

Klik voor het volledige persbericht op onderstaande afbeelding :

Ik blijf overigens ook op de Rietbeemdenborch nog actief met Improving insights B.V. die daar gehuisvest is in het pand van mede eigenaar VAA ICT Consultancy.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Persbericht Verhuizing  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

We zijn in de lucht

Gisteren met het complete Improving insights team feestelijk stilgestaan bij een aantal belangrijke mijlpalen in dit project. Deze week zijn namelijk de statuten gepasseerd bij de notaris zodat de i.o. achter de B.V.-naam eindelijk weg mag en ook is de Aandeelhoudersovereenkomst door de oprichters officieel bekrachtigd.

Nog belangrijker voor onze klanten is dat de applicatie nu ook daadwerkelijk beschikbaar is! We zijn nu dus echt in de lucht of beter gezegd ‘in the cloud’!

Ik ben dan ook trots op de prestatie van het inmiddels fors gegroeide team en ben telkens aangenaam verrast over de manier waarop wensen en  uitdagingen zijn opgepakt. Het resultaat, de Light versie van Improving insights mag er dan ook zijn. De komende periode gaan we nog aan enkele upgrades van deze versie werken (zoals medewerkers beheer), zodat het gebruiksgemak van klanten alleen maar toe zal nemen, maar voorlopig kan hier al prima mee gewerkt worden (en nemen wij dat beheer op ons).


Het complete Improving insights team met v.l.n.r.: Roel Gielen, Henri Wilbers, Corne van Aaken, Tein Martens, Arno Schilders, Frank van de Laar, Paul Hendriks, Will Kroot, Marcel Mulders, Rob van Baast en Marcel Vercoutre (niet op de foto).

De Esveco Group uit Molenaarsgraaf is de eerste klant die binnenkort gebruikersnamen en wachtwoorden in ontvangst gaat nemen,  zodat zij ermee kunnen gaan werken onder begeleiding van Arno Schilders. Het hele team wenst ze veel succes en gemak toe bij het verder inrichten en gebruiken ervan. At your service!

Geplaatst in Improving insights  | Getagged: Esveco Group Klant  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Sturen op tekorten of op talent?

Wat is waarschijnlijk  inspirerender?
Medewerkers demoraliseren door te focussen op hun tekorten,
of het beste uit hen halen door te zoeken naar hun talenten …

Volgens mij is het antwoord even logisch als de praktijk weerbarstig. We groeien namelijk letterlijk op in een omgeving waarin het normaal is vanuit tekorten of problemen te redeneren. Dit levert dan per definitie conservatieve resultaten op, je haalt immers hooguit 100% van de mogelijkheden die er al waren …

Traditionele benadering

De meeste opleidingen gaan nog steeds uit van opleiden gericht op het bijspijkeren van onderontwikkelde competenties. Het zoeken naar de eigenschappen die je belemmeren door te groeien en deze vervolgens verder ontwikkelen. Herkenbaar toch?
Maar, omdat de nádruk hierbij ligt op wat mensen nog níet kunnen, is het ook niet vreemd dat studenten hun heil zoeken in bijbaantjes waarin ze zich wél denken te kunnen ontplooien …

Ook binnen het bedrijfsleven wordt dit in persoonlijke ontwikkelingsgesprekken (POP) overigens uitvoerig bedreven. En iemand die níet zo goed is in het leidinggeven aan, en motiveren van anderen, sturen we dus naar een management opleiding …

Onderzoeken wijzen echter uit dat mensen moeilijk in beweging komen, wanneer ze op hun zwakke plekken gewezen worden. Medewerkers presteren volgens diezelfde onderzoeken juist beter, zodra ze op zoek gaan naar hun talenten.

Dus nu we dat weten, wat kunnen we daar dan mee?

Stel je eens voor dat je als leidinggevende tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek de volgende vragen zou stellen:
- Wat heb je de afgelopen periode gedaan waar je het meest trots op bent? en
- Wat kan ik doen om te zorgen dat je dat vaker kunt doen?

Wat voor dynamiek zou dat aan het gesprek geven? En hoe zou zo’n gesprek dan verlopen? Nieuwsgierig? Wat let het je om het gewoon eens te proberen?

Somebody who knows all the right answers is smart.
Somebody who knows all the right questions is wise.

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Quotes Functioneringsgesprek  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Celebrate what’s right

‘Celebrate what’s right with the world.’

 Dewitt Jones, Fotograaf National Geographics

Een ‘oldtime favorite’ uit de gelijknamige film die ik regelmatig gebruik om mensen te inspireren eens anders naar dezelfde werkelijkheid te kijken. ‘We leven in een wereld van mogelijkheden, als we erin geloven, zien we ze ook.‘ Dat is heel wat anders dan het behoudende ‘eerst zien, en dan geloven‘. Prachtig hoe Dewitt Jones dit thema belicht en voorziet van eigen beeldmateriaal en zeer toepasselijk voor de tijd van het jaar dacht ik zelf.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry Dewitt Jones National Geographics Quotes  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Wat is Cloud Computing?

De online applicatie van Improving insights© is een Software as a Service (SaaS) dienstverleining en daarmee eigenlijk helemaal geen software in de traditionele zin. Het wordt ook wel (in the) Cloud Computing genoemd. Maar wat is dat nu eigenlijk en wat is daar dan zo bijzonder aan?

Dat het bijzonder is, juist nu veel voordelen heeft en dat we er allemaal al regelmatig mee te maken hebben, wil ik duidelijk maken met onderstaand filmpje van Salesforce.com. Voor mij een benchmark in Cloud Computing en al geruime tijd een begrip op het gebied van commerciële applicaties.

Geplaatst in Improving insights  | Getagged: Cloud Computing Webapplicatie SaaS YouTube aanrader  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Pressroom ingericht (persbericht)

Ik loop al een tijdje te zoeken naar mogelijkheden om een artikel te publiceren over alle ontwikkelingen rond Ambitiancy en Improving insights maar vond daar tot nu toe geen handige mogelijkheden voor. Het valt nog niet mee om een artikel te schrijven en voor het publiceren ken ik al helemaal de weg niet. Na een waardevolle tip van John Lommers van APSBB (brand agency for the digital age) is daar verandering in gekomen en heb ik sinds deze week mijn eigen pressroom ingericht die verbonden is met social media.

Voor het schrijven van een (pers)bericht wordt je door PressDoc geholpen via een handig format waarin je naast de koptekst en locatie ook een social media pitch en samenvatting kwijt kunt. Ook kun je links maken naar relevante websites, quotes toevoegen en allerlei bestanden koppelen (documenten, afbeeldingen, audio en video).
Daarnaast krijgt je artikel een professionele look doordat je bedrijfsgegevens, contact personen voor de pers en je laatste twitter berichten automatisch opgenomen worden.

Ambitiancy ontwikkelt met VAA ICT Consultancy een unieke online applicatie voor ondernemers #Improvinginsights http://pressdoc.com/p/000bkp

Mijn eerste persbericht heeft inmiddels vorm gekregen en zojuist ook de goedkeuring van een relatie die ik graag wilde citeren. Het artikel is gepubliceerd op PressDoc en ook rechtstreeks geplaatst op sociale media als Twitter en Facebook. Zie mijn volledige persbericht via deze link http://pressdoc.com/p/000bkp.

Zegt het voort en plaats dit bericht ook in jouw sociale media, het wordt allemaal alleen maar makkelijker (net als met Improving insights ;^).

Geplaatst in Improving insights  | Getagged: Persbericht  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Nooit meer reorganiseren!

Vanmorgen was ik bij een (potentiële) klant om bij te praten over de ontwikkelingen en om hen te vragen of ik nog iets kon betekenen om ze te helpen meer business te genereren (conform mijn voorstel). Het verrassende antwoord was dat ze aan het reorganiseren waren en op dit moment geen tijd hadden, voor meer business … Ik weiger dit te begrijpen en snap ook werkelijk niet waar organisaties mee bezig zijn die zeggen geen tijd te hebben voor hun business omdat ze ‘aan het reorganiseren zijn’.

Zou het niet fantastisch zijn als organisaties hun strategie perfect in lijn weten te brengen met de benodigde processen zodat het talent van de mensen optimaal benut wordt en gezamenlijke ambities waar gemaakt worden!

Dan hebben we het nooit meer over reorganiseren maar alleen nog maar over anticiperen op gewenste veranderingen om optimaal te voldoen aan klantwensen.  Dan hebben we het alleen nog maar over hoe we meer waarde kunnen toevoegen voor onze klanten. Dan hebben we het over wie daar optimaal aan bij zouden kunnen dragen. Dan hebben we het over het denken in mogelijkheden en het inspireren van mensen om datgene te doen waar ze goed in zijn. Dan hebben we het over teams van mensen met dezelfde klanten in plaats van met dezelfde functie, want dan hoeven we niet meer te reorganiseren, dan nemen mensen zelf die beslissingen die het beste passen bij de situatie: optimaal inspelen op klantwensen en deze zelfs overtreffen!

Dan hebben we het over inspiring people, en dat is iets heel anders dan reorganiseren!

Geplaatst in Ambitiancy Strategy  | Getagged: Klant  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Changing Education Paradigms (animatie)

Wat mij betreft een absolute ‘must see’ animatie over het paradigma van het huidige leersysteem en het denken dat nog grotendeels gebaseerd is op de gedachten van de industriële revolutie. Als je dit ziet wordt pijnlijk duidelijk hoe zot het systeem eigenlijk is. We produceren in het basisonderwijs namelijk nog steeds in ‘batches’ waarbij het belangrijkste selectiecriterium ‘date of birth’ is. Fantastisch in beeld gebracht door RSA Animate.

YouTube – Kanaal van Ambitiancy
Bekijk deze en andere inspirerende video’s op mijn Ambitiancy YouTube kanaal, waarin nog meer RSA annimaties zijn opgenomen, een paar goede films van Nic Askew (Soul Biographies) en een erg leuke van Matt Harvey als Empath Man (stand-up comedian) over geweldloze communicatie tijdens een bankoverval ;-)

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: YouTube aanrader Animatie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Mag ik u voorstellen ...

Vandaag hebben we de eerste projectteam meeting gehad met het voltallige team van VAA ICT consultancy voor de ontwikkeling van de webapplicatie Improving insights©. Voor mij een bijzondere Kick Off omdat het toch een kindje van me is, de geboorte van mijn gedachtegoed in fysieke vorm wordt werkelijkheid. Na de voorbereidingsfase met het definiëren van de functionaliteiten,  schermen en de technische inrichting kan het werkelijke programmeren nu ook echt beginnen. En beginnen doen we dan ook meteen goed, omdat we in week 51 al zullen gaan testen. Vandaar de Kick Off vandaag met de drie extra (!) programmeurs die dit allemaal mogelijk gaan maken.  Zelf heb ik net de eerste fase van het beschrijven van de zogenaamde use cases achter de rug (wat moet er allemaal gebeuren als je op bepaalde knoppen drukt?) en daarmee gaan deze jongens onder andere aan de slag.


Graag stel ik het projectteam aan jullie voor, van rechts naar links: Henri Wilbers (projectleider en ‘databaas’), Paul Hendriks (programmeur), Frank van de Laar (architect), Dawid Tabak (projectsupport en programmeur), Tein Martens (programmeur en coach), Roel Gielen (programmeur) en ikzelf (initiatiefnemer en ‘klant’ ;^).

Met Frank en Dawid heb ik al heel wat uurtjes samengewerkt om alles helder te definiëren en af te bakenen. Complimenten aan Frank over de manier waarop hij de materie doorziet en analyseert en waarde toevoegt aan de functionaliteiten die ik voor ogen heb. Ook alle lof aan Dawid de stille maar harde werker die ons op vele fronten al heeft ontzorgd en met veel geduld al heel concrete schermen heeft gecreëerd in SketchFlow, waarmee nu al een stuk functionaliteit getoond kan worden. Ook Henri heeft zijn toegevoegde waarde al aangetoond door het project strak te plannen en de ambitieuze doelstelling van opleveren in januari ook hard te maken.

Voor de volledigheid wil ik natuurlijk ook graag de stuurgroepleden noemen die op deze foto nog ontbreken. Dit zijn Corné van Aaken (Directeur) en Will Kroot (bedrijfsleider) die op de achtergrond natuurlijk een essentiële rol spelen om dit prachtige project mogelijk te maken. Ik ben trots op dit professionele team dat succesvol ondernemen makkelijker gaat maken!

Wil je alvast meer weten over Improving insights©? Kijk dan ook op mijn nieuwe blog waarop ik de applicatie nader toelicht en waar ik steeds meer zal schrijven over de ontwikkelingen op dit gebied: http://improvinginsights.nl/. Let vooral ook op de horizontale navigatiebalk voor meer informatie over de verschillende modules.

Geplaatst in Improving insights People  | Getagged: Webapplicatie VAA ICT Consultancy Projectteam  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Werken met de Total Performance Scorecard

Iedere leidinggevende erkent het belang van verandering voor het voortbestaan en de groei van de onderneming. Maar hoe maakt u hiervoor de motivatie en passie bij uw werknemers los? Dit boek geeft u het antwoord: door te beginnen bij het niveau van de individuele werknemer en zijn eigen doelstelling. ‘Werken met de Total Performance Scorecard’ biedt een instrument dat helpt uw organisatie in kaart te brengen en haar beter te laten draaien. Creëer met behulp van de oefeningen en de praktijkvoorbeelden een lerende organisatie waarin persoonlijke ambities en die van de organisatie elkaar versterken.

Zo geeft de tekst achterop het boek in ieder geval weer, inclusief positieve referenties van gerenommeerde lezers. Ik heb het boek al geruime tijd op de plank staan en ben er de laatste tijd pas echt aan toegekomen en ben het boek ook echt gaan waarderen. Wat mij met name aanspreekt zijn de vergelijkingen waarin Ramperstad situaties beschrijft vanuit ‘Hoe het eerst ging’ en vervolgens ‘Hoe het nu gaat’, met toepassing van TPS. Dit gecombineerd met de uitgewerkte voorbeelden van kritische succesfactoren, organisatiedoelen en prestatie indicatoren geeft dit boek een heel praktisch houvast voor diegenen die met de Balanced Scorecard willen gaan werken. Maar wat me met name aanspreekt is, hoe de schrijvers er in geslaagd zijn er een menselijk instrument van te maken, wat helpt met passie en ambitie vorm te geven aan samenwerking binnen organisaties. Want dat willen we volgens mij allemaal!

En voor diegenen die zich voor aan het bereiden zijn om de online applicatie Improving insights te gaan gebruiken heb ik een prettige mededeling, de beschreven systematiek wordt volledig ondersteund door de Strategie-module van deze applicatie! Hen zou ik willen adviseren om met name hoofdstuk 6 Formuleren van de Organisatorische Balanced Scorecard te lezen, met hele praktische voorbeelden.

Improving insights maakt succesvol ondernemen makkelijker!

Geplaatst in Ambitiancy Strategy  | Getagged: Balanced Scorecard Boekrecentie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy icon ambitiancy

Strategy mapping

Ik werk al geruime tijd met de perspectieven van de balanced scorecard om te toetsen of strategische doelstellingen wel ‘in balans’ zijn. Hiermee bedoel ik dat er niet alleen naar financiële factoren gekeken wordt en naar factoren die met name gericht zijn op het verleden, maar dat er ook naar factoren gekeken wordt die meer op de toekomstgericht zijn. Praktisch gezien betekent dit dat je naast het Financiële- en Interne processen perspectief ook naar het Klanten- en Innovatie & Leer perspectief kijkt. Er is echter nog een extra hulpmiddel wat helpt de strategische keuzes te visualiseren, welke ik jullie niet wil onthouden, namelijk de Strategy Map.

De Strategy Map (zie afbeelding) van Kaplan Norton geeft op een krachtige, visuele manier de samenhang weer tussen de strategische doelstellingen van een organisatie. Veel strategieën falen tijdens de implementatie fase door een gebrekkige communicatie hierover en door een slechte aansluiting met de praktijk. Strategy Maps hebben een specifiek doel, ze worden opgesteld om de kloof tussen globale strategische uitspraken en specifieke strategische doelen te dichten. Een Strategy Map helpt deze kloof te overbruggen door de strategie, operationele activiteiten en meetbare indicatoren met elkaar te koppelen.

De Strategy Map wordt opgebouwd van boven naar beneden, in vier logische stappen:

1. Beschrijving van het Financiële perspectief;

2. Formuleren van de strategie en de beschrijving van het Klant perspectief;

3. Maken van de vertaalslag naar het perspectief van de Interne processen;

4. Met de strategie in lijn brengen van het menselijke kapitaal, de technologie en de cultuur (Innovatie & Leren perspectief).

Zelf ben ik een voorstander van het koppelen van de strategische doelstellingen aan de betreffende processen om deze vervolgens door de verantwoordelijke teams om te laten zetten in concrete actieplannen. Hierdoor stel je zeker dat teamdoelstellingen en actieplannen afgestemd zijn op de strategie van de organisatie en ontstaat er een praktisch en resultaatgericht stuurmiddel, volgens de gedachte: Strategy down & Plans up. De online applicatie Improving insights ondersteund deze manier van denken en werken en maakt daardoor succesvol ondernemen makkelijker.

Bron: Balanced Scorecard Kaplan Norton

Geplaatst in Ambitiancy Improving insights Strategy  | Getagged: Balanced Scorecard Strategy mapping  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Different or the same?

 

‘I thought knowing people was knowing how they were different.
Now it’s quite different, it’s how they are the same …’

- Nic Askew

Toen ik deze quote vandaag weer tegenkwam zag ik eigenlijk pas waarom deze mij zo aanspreekt. Ik zie de overeenkomst met Geweldloze Communicatie, hoe onze gevoelens en behoeften hetzelfde zijn en ons kunnen verbinden, juist omdat ze universeel zijn …

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Quotes Geweldloze communicatie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

People might ...

 

“People might remember what you say,
they might even remember what you do,
but they will always remember how you make them feel.”
- Eddie Brown

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Quotes Geweldloze communicatie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Een dynamische organisatie

Een bedrijfscultuur waarin mensen betrokken en gecommitteerd zijn aan de toekomst van uw organisatie, waarin de structuren, processen en systemen in lijn zijn om de kernprocessen van uw organisatie te ondersteunen, waarin individuele sterkten en talenten maximaal benut worden om consistent hoge prestaties te realiseren.

Zou het niet fantastisch zijn om deel uit te maken van zo’n dynamische organisatie? Die mensen weer centraal zet en ruimte geeft om te groeien? Een organisatie die in staat is te leren en continu processen vorm geeft vanuit een gezamenlijk gedroomde werkelijkheid? Een organisatie waarin Denken, Doen & Leren (weer) met elkaar verbonden zijn en waarin passie, energie en plezier voelbaar is.

Dynamisch organiseren

De organisatie als leernetwerk, waarin mensen kunnen groeien, verantwoordelijkheid nemen en excelleren.

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Dynamischg organiseren Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Wat is VOL-LEDIG Communiceren?

‘Vol aandacht voor elkaar en mét ruimte voor verschillen.’

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van jouw leven
in eigen hand nemen, door te leven met respect en in harmonie met:
Jezelf – de ander – de omgeving en dús met verschillen.

VOL-LEDIG Communiceren © gaat dus over verantwoordelijkheid nemen en over de kwaliteit van jouw eigen leven. Wil jij weten hoe je jouw communicatie kunt verbeteren en ook in een zakelijke context duidelijker kunt maken wat voor jou belangrijk is? Wil jij ook in staat zijn je echt in te leven in de werkelijke behoeften van je klant of collega?

Wil jij investeren in de kwaliteit van jouw leven en wil je weten hoe je hier (meer) invloed op uit kunt oefenen?

Kijk dan voo

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Geweldloze communicatie Vol-ledig communiceren Open training  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Veranderen van gedrag ...

Afgelopen week kwam bij de training Doelgerichte Functionerings- en Beoordelingsgesprekken de noodzaak voor gedragsverandering weer eens aan de orde. Hoe lastig het is voor leidinggevenden om medewerkers aan te spreken op gedrag. Wat is nu gewenst c.q. effectief gedrag en waar begint gedragsverandering eigenlijk?

Een van de deelnemers had een mooie korte quote die dat beschreef: ‘Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg‘. Dit geeft wel de noodzaak voor verandering aan als je andere resultaten wilt, maar is volgens mij niet het aangrijpingspunt voor een daadwerkelijke gedragsverandering. Het gaat mijns inziens om een verdere ontwikkeling in ons bewustzijn en een bereidheid om anders te kijken dan we gewend zijn. Onderstaand verhaal geeft dat voor mij mooi weer …

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,
blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt!

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Veranderen Gedrag  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

‘Daarbuiten’

Elke keer als je denkt dat het probleem zich ‘daarbuiten’ bevindt, is die gedachte juist het probleem. Zo geef je dat ‘daarbuiten’ de controle over jezelf. De verandering gaat dan van buiten naar binnen. ‘Daarbuiten’ moet eerst veranderen, daarna ben jij pas aan de beurt. De proactieve benadering is om te veranderen van binnen naar buiten. Door zelf anders te worden bewerkstellig je positieve verandering ‘daarbuiten’.

Uit ‘De inspiratie kalender’.

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Quotes Covey  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Wederkerigheid van behoeften

 

Alsof je met een bos hout voor een kachel staat, en zegt:
“Geef mij warmte, dan krijg jij hout van mij!“

Hier denk ik steeds vaker aan als ik geneigd ben de ander te verwijten dat ik niet krijg wat ik graag wil. Het maakt me bewust van de wederkerigheid van behoeften. Daarmee bedoel ik dat het ontvangen van wat je graag wilt begint met het geven van precies datgene wat je zelf ook graag wilt, bijvoorbeeld:

- Begin met luisteren, als je gehoord wilt worden;

- Start met kijken, als je gezien wilt worden;

- Begin met begrijpen, als je begrepen wilt worden;

- Start met vertrouwen, als je vertrouwd wilt worden.

Het ziet eruit als de logica van Johan Cruijf, en dat is het volgens mij ook, maar het blijkt in de praktijk vaak veel moeilijker.  Dan helpt de houtkachel logica me weer in te zien hoe zot het is om de ander te onthouden wat je zelf zo graag wilt …

Het ‘enige’ wat je nu nog hoeft te doen is achterhalen wat je nu zelf zo graag wilt. Dat is op zich namelijk al een erkenning van je eigen behoefte en daarmee mogelijk al een deel van de vervulling ervan …

Over wederkerigheid van behoeften gesproken ;-)

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Quotes Geweldloze communicatie Vol-ledig communiceren Behoeften  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Empathie

Afgelopen week heb ik veel nagedacht over een training die anders liep dan dat ik graag wilde. Ik merkte dat ik veel empathie nodig had voor de frustratie die dit mij gaf. Frustratie die kwam doordat ik enkele belangrijke situaties tijdens de training niet anders heb aangepakt dan dat ik heb gedaan. Door hierbij stil te staan en empathie te krijgen veranderde mijn frustratie in ongemak, onzekerheid en verdriet omdat ik graag bijdraag aan de ontwikkeling van mensen. Ik realiseerde me hoe lastig het op sommige momenten is om zelf toe te passen wat ik verkondig en juist op die momenten empathisch naar mezelf en anderen te zijn.

Toen ik afgelopen weekeinde onderstaande foto met uitleg over empathie zag, wist ik dat ik dit in mijn volgende blog met jullie wilde delen.

Voor mij symboliseert deze foto het empathie proces:

De wolken vertegenwoordigen onze gedachten en emoties, die komen en gaan zoals wolken in de lucht.

De eik vertegenwoordigt het sterke, langzaam groeiende zelf. Door gezonde voeding (inclusief empathie), groeit deze in schoonheid en omvang, en verstrekt schaduw en voedsel voor anderen over een breed gebied.

Het stille water vertegenwoordigt degene die empathie geeft, intern zo stil geworden dat het hart weet wat te zeggen of juist niet te zeggen.De persoon die empathie geeft is een spiegel die de schone heelheid van de spreker weergeeft, ook al ziet deze het zelf niet.

De lichte rimpeling in het water vertegenwoordigt dat weinigen van ons altijd 100% pure empathie kunnen geven. Elke rimpel herinnert ons eraan dat onze eigen emotie aan de oppervlakte kan komen, en geeft ons daarmee een mogelijkheid om aandachtig terug te keren naar stilte.

Bron: Phases of the Moon (Maine NVC Network)

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Geweldloze communicatie Empathie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Bij welke reorganisatie werk jij?

Over het verschil tussen managen en organiseren
(door Jaap Peters en Hester Heringa)

Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij ‘managen’ probeer je een bedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van het hier & nu (A). De realiteit die daardoor letterlijk onder de zoden wordt gestopt en waarbij een werknemer is vervangen door een handvol kengetallen en een aantal generieke voorgeprogrammeerde competenties. De klant is ondertussen alleen nog maar in termen van cashcow of dog gedefinieerd.

De uitdaging van de moderne organisatie 2.0 is de menselijke maat te koppelen aan een globaliserende wereld. Voorstel is te gaan ‘organiseren’ en daarbij niet de bedachte en geplande werkelijkheid van stafafdelingen als uitgangspunt te nemen voor het handelen, maar de realiteit van het primair maakproces in het hier & nu.

‘Waar aandacht is, zijn regels overbodig!’

Voor de mensen die ‘Het Rijnland Boekje’ hebben gelezen en meer willen lezen over deze andere manier van organiseren. Jaap Peters heeft een scherpe manier van schrijven die de klassieke manier van denken ter discussie stelt. Veel praktijkvoorbeelden en actuele thema’s (zoals de kredietcrisis) en foto’s van ludieke en leerzame situaties. Terug naar ‘de menselijke maat‘ en ‘vakmanschap‘ – hoe je organisaties leuker en beter kunt maken.

Zie ook de website: Bij welke reorganisatie werk jij?

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

10-jarig jubileum

Het moment van dit bericht is voor mij erg speciaal omdat ik op 10 januari 2010 mijn 10-jarig jubileum als ondernemer vier. Op de kop af 10 jaar werk ik binnen KC&P aan organisatie ontwikkeling en probeer ik het beste uit mensen boven te halen. Steeds vaker vanuit een waarden systeem gebaseerd op: samenwerking, vertrouwen, gelijkwaardigheid, waardering en respect.

Een prachtige mijlpaal die ik graag wil opdragen aan de trouwe klanten met en door wie de afgelopen 10 jaar mogelijk waren, maar ook met en door wie ik zelf gevormd ben. 

Tien jaar KC&P was met name mogelijk dankzij:
-    Akzo Nobel Chemicals
-    apsbb
-    Askové
-    Astrea Groep
-    BLW Kunststoffen
-    Bureau Veritas
-    Damen Dredging Equipment
-    de Goudse verzekeringen
-    De Groot Drukkerij
-    Drukkerij BibloVanGerwen
-    enthone
-    Esveco Group
-    Gemeente Nijmegen
-    Gemeente Rotterdam
-    Golden Tulip Val Monte
-    Hewlett-Packard Nederland
-    ICTivity
-    IHC Lagersmit
-    Mathijsen & Weijs Notarissen
-    Nebus Loyalty
-    Notarispraktijk Holtzer
-    Oxolutions
-    Politie Brabant Noord
-    Politie Gelderland Zuid
-    Royal Sens
-    Signum Onderwijs
-    Van Valderen Eurotrade
-    WECARE4
-    Wedemeijer & Dielissen Notarissen

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Jubileum Klant  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Betere voornemens?

Het nieuwe jaar is nog vers, net als de goede voornemens die je mogelijk gemaakt hebt. Ik hoop dat je jouw goede voornemens dusdanig geformuleerd hebt dat de kans groot is dat je deze ook gaat bereiken. Dat betekent voor mij onder andere dat je zegt wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt of waar je vanaf wilt (wat kilo’s of roken bijvoorbeeld). Maar ook dat je de weg ernaartoe vaststelt.

Je kent dat wel: ‘ik ga dit jaar stoppen met roken‘, een mooi voornemen, toch? Nou, mooi niet! Je kunt namelijk niet iets niet doen! Dat is een lastige, misschien aan de hand van een voorbeeld. Denk maar eens even niet aan een roze olifant. En? Lukt dat een beetje, nee natuurlijk niet, punt gemaakt. Maar ja, hoe kan dit dan beter?

Ik zou beginnen met vast te stellen wat je eigenlijk wel wilt, en dat is vaak lastiger dan je denkt. We zijn namelijk nogal gewend om aan te geven wat we niet willen. Wat zou het bijvoorbeeld zijn wat je graag wilt, als je zegt dat je gaat stoppen met roken? Het zou kunnen zijn dat je gezonder wilt gaan leven of je fitter wilt voelen. Mooi als dat zo is, want daar kun je tenminste effectief mee aan de slag, daar kun je namelijk wel iets aan doen.

Wel nog even vertalen naar de inspanningen die hiervoor nodig zijn natuurlijk. Je zou bijvoorbeeld vanaf maandag niet meer in de pauzes naar buiten kunnen gaan. Misschien ga je ook voortaan 2 stuks fruit per dag eten, want anders kom je natuurlijk snel wat kilo’s aan door het snoepen, en dat is weer niet gezond. Als je weet wat je wilt bereiken, wordt het ook mogelijk de weg ernaartoe uit te stippelen. De focus is helder en de mogelijkheden ontvouwen zich als vanzelf!

Ik wens je veel inspiratie toe bij je betere voornemens en dat je deze vanaf nu ook gemakkelijker gaat realiseren.

Uiteraard kun je ook zo met je bedrijfsdoelstellingen omgaan, heb je jouw resultaat doelstellingen al vertaald naar inspanningsdoelen? Zeker weten dat je de kans op slagen enorm vergroot, en je kunt het op deze manier nog tijdig volgen ook. Een resultaat kun je namelijk niet managen, wel de weg ernaartoe!

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry Goede voornemens  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Levenverrijkend onderwijs

‘Geweldloze communicatie helpt scholen om prestaties te verhogen, conflicten te verminderen en relaties te verbeteren.’

Marshall Rosenberg geniet wereldwijd bekendheid als pionier in het oplossen van problemen met behulp van Geweldloze Communicatie. Hij heeft de afgelopen veertig jaar van zijn leven gewijd aan het ontwikkelen en het toepassen van het model voor Geweldloze Communicatie.

In dit boek maakt Rosenberg ons duidelijk hoe we deze methode kunnen toepassen op school. Hij laat zien hoe effectief deze methode jonge mensen kan leren om samen te werken, om conflicten geweldloos op te lossen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van henzelf en andere mensen.

Ze leren om hun behoeften zonder verwijten kenbaar te maken en respectvol naar elkaars behoeften te luisteren. Kinderen hebben meer nodig dan basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, hoe belangrijk deze vaardigheden ook zijn. Kinderen mogen ook leren om zelfstandig te denken, om de zin te zien van wat ze leren en om samen te werken en te leven. Als kinderen ondervinden hoe het is om levenverrijkende relaties te onderhouden, komen ze tot bloei.

Dit boek biedt genoeg inspiratie om van de school een levenverrijkende leefgemeenschap te maken. Wat mij betreft een aanrader en een prachtige basis om naar ‘Levenverrijkende organisaties‘ toe te werken.

Bijgaand een voorproefje uit het boekje ‘Levenverrijkend onderwijs‘ (pdf)

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Boekrecentie Geweldloze communicatie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Rijnland boekje

‘Principes en inzichten van het Rijnland-model’

Het Rijnland-model is volop in het nieuws. Zeker nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistische systeem dagelijks de voorpagina’s haalt, wordt de roep om een andere wijze van besturen en bedrijfsvoering sterker.

Maar wat betekent dat nu, ‘Rijnlands’? De term heeft door de jaren heen in de praktijk een specifieke invulling gekregen. Jaap Peters en Mathieu Weggeman leggen u in dit boekje op een overzichtelijke en inzichtelijke manier de kernpunten uit van wat zij de Rijnlandse stijl noemen.

Ik merk zelf ook dat er een verschuiving ontstaat in de manier waarop mensen in organisaties samen willen werken. Steeds vaker doen we dat bewust vanuit een waardensysteem gebaseerd op: samenwerken, vertrouwen, gelijkwaardigheid, waardering en respect. Dit boekje geeft dat voor mij kernachtig weer. Een andere manier van organiseren, een manier waar ik graag de komende jaren aan help vormgeven.

Bijgaand een voorproefje uit Het Rijnland boekje (pdf).

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Rijnlandmodel Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Waarderende functioneringsgesprekken

Zou het niet mooi zijn om ‘op een andere manier’ functioneringsgesprekken te houden? Een manier waarbij zowel medewerker als leidinggevende enthousiast kunnen terugkijken op een inspirerend gesprek wat aanzet tot meer van het beste wat in de ander zit! In plaats van het plichtmatige uitvoeren volgens een standaard vragenlijst of protocol, naar een meer inspirerende manier gebaseerd op de principes van Appreciative Inquiry.

Ik geef regelmatig trainingen in Functioneringsgesprekken waarbij veelal in eerste instantie de nadruk ligt op het opzetten van een structuur om deze te houden en in tweede instantie op het gesprek zelf. Veelal blijkt dat er bijvoorbeeld nog Functieomschrijvingen en Competentieprofielen nodig zijn om Leidinggevenden helderheid en houvast te geven bij deze gesprekken. Op zich prima handvatten tijdens zo’n gesprek maar ik zou er graag nog iets anders aan toe willen voegen, iets inspirerends.

Aan het begin van het functioneringsgesprek zou ik willen adviseren enkele eenvoudige vragen toe te voegen, namelijk de volgende:

-       Wat heb jij de afgelopen periode gedaan waar je het meest trots op bent? en

-       Hoe kan ik (als leidinggevende) jou helpen daar meer van te krijgen?

Wat voor effect zou het hebben als je als leidinggevende deze vragen stelt en met oprechte interesse kijkt wat dit voor toekomstmogelijkheden biedt. Wat zou er gebeuren als je het beste in mensen de ruimte geeft? Wat zou dit doen met de sfeer in het gesprek?

Het is uitermate eenvoudig hier achter te komen, en wellicht ‘moet’ je er nog een paar houden … Of misschien krijg je er nu zelfs zin in om het eens anders te doen en wordt het een uiterst inspirerend gesprek.

Veel plezier met ‘Mensen inpireren het beste uit zichzelf te halen’!

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Functioneringsgesprek  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Dynamisch organiseren!

Stel je voor …

De ‘Ongeneeslijk Gezonde Organisatie’ waarin we:

 • Samenwerken op basis van onderling afgestemde waarden & principes;
 • In multifunctionele en zelfsturende teams, gebaseerd op gelijkwaardigheid;
 • Waarin individuele talenten maximaal tot ontwikkeling komen;
 • Gedreven door de klant, die onderdeel is van het team;
 • Gefaciliteerd door een leider die het team de ruimte, het vertrouwen en de tools geeft die zij nodig hebben;
 • De organisatie als leernetwerk, waarin mensen kunnen groeien, verantwoordelijkheid nemen en excelleren.

Dynamisch Organiseren, met Passie, Energie en Plezier!

Zin om dit prachtige beeld in jouw organisatie vorm te geven?
Neem dan direct contact met mij op, om te ontdekken hoe ik jullie daarbij kan helpen!

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Dynamischg organiseren Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Organisatie Activist

De term Organisatie Activist is geïnspireerd op de prachtige lezing van Jaap Peters (schrijver van o.a. ‘De Intensieve Menshouderij’ en ‘Bij welke reoganisatie werk jij?’) tijdens de intervisie bijeenkomst van de Ooa.  Hij had het daar over schaamte in het vak en begon deze vraag met het bankwezen als referentie. Als (mede)veroorzakers van de crisis lopen ze toch vaak nog met gigantische bonussen weg. Vervolgens benaderde Jaap ook ons als organisatie adviseurs op de vraag of er nog schaamte is. Gaan we klakkeloos op de vraag van de klant in en doen we (schaamteloos) wat hij vraagt, ook al zouden we daarmee de opdeling, verkokering of bureaucratie alleen maar vergroten? Of durven wij ons als adviseurs op te stellen als een Don Quichotte die ergens voor staat en daarmee mogelijk een opdracht misloopt als deze visie niet wordt gedeeld?

subfeature-don_quichotte

Ik stel me voortaan graag voor als Organisatie Activist met een missie: Het helpen doorbreken van de verkokering en het zorgen dat mensen in organisaties weer in staat zijn optimaal op de klantvraag te reageren. Door mensen met dezelfde klanten als team samen te laten werken i.p.v. klakkeloos mensen met dezelfde functie uit (vermeende) efficiency overwegingen bij elkaar te zetten. ‘Verdeel en heers‘ werkt niet als je het volledige potentieel van je organisatie wilt benutten en mensen de ruimte wilt geven om (gemeenschappelijke) dromen te verwezenlijken.

Zoals Jaap mooi wist te vertellen met ‘De Arena’ als metafoor: ‘Gras groeit vanzelf! Maar je kunt er een organisatie omheen bouwen, waardoor dit zelfs niet meer lukt.’

Mensen zijn volgens mijn overtuiging gemotiveerd om een bijdrage in hun organisatie te leveren, maar daar hebben ze wel de ruimte, ondersteuning en het vertrouwen van die organisatie bij nodig. En tevens ruimte om zelf sturing te geven aan klantgedreven activiteiten, gericht op het optimaal inspelen op de klantvraag. De rol van het schaarse management wordt dan veeleer faciliterend en ondersteunend.

Een prachtige uitdaging om aan te werken, waarbij ik graag jullie gids wil zijn, ook al voel ik me daarbij soms een Don Quichotte …

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Rijnlandmodel Organiseren 2.0 Organisatie Activist  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Ontwikkelen vanuit Talent en Bezieling

Appreciative Inquiry, of Waarderend Onderzoeken, is een visie en methodiek voor processen van innovatie, transformatie en verandering.  AI werd ontwikkeld door David Cooperrider e.a. aan de Case Western Reserve Univerity in Cleveland, US. Ron Fry is professor aan Case Western Reserve University en spreekt in deze video’s over Appreciative Inquiry.

Donderdag 15 oktober zal Ron Fry spreken op het AI-Congres in Genk (B), alwaar geïnteresseerden deel kunnen nemen en kennis kunnen maken met het netwerk “Ontwikkelen vanuit Talent en Bezieling“. Het Lerend Netwerk “Ontwikkelen vanuit Talent en Bezieling” is een unieke samenwerking tussen honderd mensen uit ruim vijftig Vlaamse bedrijven, sociale organisaties, sociale economie, onderwijs- en overheidsinstellingen. Waarbij de samenwerking gebaseerd is op Appreciative Inquiry.

Zie voor meer informatie: http://www.vuurwerkt.be/lerendnetwerk

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry Ron Fry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Van kiem tot kracht

‘Een waarderend perspectief op persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering.’

van-kiem-tot-kracht-mediumHoe realiseren we duurzame veranderingen in organisaties? Veranderingen die beklijven omdat medewerkers ze zelf mee-vormgeven? En hoe ondersteunen we mensen en teams in hun ontwikkeling, zodanig dat ze het beste uit zichzelf halen?

Dit boek gaat in op die vragen vanuit een ‘waarderend perspectief’. Een benadering die steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt in Nederland en België. Niet het oplossen van problemen of het wegwerken van tekorten staat centraal – maar successen, talenten, ambitie vormen het vertrekpunt. Deze factoren hebben immers iets bijzonders: ze verbinden mensen om samen werk te maken van een gewenste toekomst.

 

De bundel bevat een aantal praktijkverhalen, hoofdstukken die reflecteren op die praktijk en diverse intermezzo’s die mee de sfeer bepalen. De bijdragen zijn gegroepeerd in drie delen:

1. Een talentperspectief voor persoonlijke ontwikkeling

2. Waarderend onderzoek als bron voor organisatieverandering

3. Werken met een waarderende benadering

De auteurs willen met het boek, waarin ze reflecteren op hun eigen ervaringen en experimenten, een bijdrage leveren aan wat David Cooperrider – grondlegger van Appreciative Inquiry – noemt: “A Positive Revolution in Change”.

Bron: Springer Uitgeverij

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Eerst geloven dan zien

 

‘Als je zonder twijfel kunt zeggen dat het gaat werken,
dan gaat het ongetwijfeld werken.’

Arno Schilders

Vaak weten we wel dat dit zo is, maar blijkt het toch lastig om werkelijk te geloven in wat je gaat doen. Juist het feit dat we in mogelijkheden kunnen denken, maakt ons als mens zo uniek. We kunnen iets bedenken nog voordat het er is. Van dit principe maken we met de Waarderende Dialoog ook graag gebruik: ‘Eerst geloven, dan zien!’

Sommige mensen willen toch liever eerst het bewijs zien, voordat ze het kunnen geloven. Dan wordt het alleen wel lastig om innovatief te zijn …

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Quotes  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Vijf uitgangspunten AI

In veranderingsprocessen worden volgens de benadering van Appreciative Inquiry de volgende vijf uitgangspunten toegepast:

1.    Sociaal constructivisme
Het vermogen van medewerkers en de organisatie om de toekomst vorm te geven. De kracht van sociaal constructivisme is het geloof in de maakbaarheid van de organisatie.

2.    Simultaniteit
Het stellen van vragen en de verandering lopen simultaan. Op het moment dat een vraag gesteld wordt is de eerste stap op weg naar de verandering gezet.

3.    Co-creatie
Organisaties kunnen gezien worden als een open boek waarvan alle medewerkers co-auteur zijn. Het verhaal wordt continu gevormd door zowel de medewerkers als de actoren uit de omgeving die met de organisatie te maken hebben. Dit kan leiden tot een cultuur waarin leren, interpreteren en herinterpreteren belangrijk zijn.

4.    Anticipatie op de toekomst
De belangrijkste hulpmiddelen voor een constructieve organisatieverandering zijn de collectieve verbeeldingskracht en de dialoog over de toekomst.

5.    Positief
Om een verandering in gang te zetten zijn positieve beïnvloeding en sociale binding nodig. Belangrijk zijn daarbij hoop, inspiratie, het plezier en energie van creëren met elkaar.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Acht aannames AI

De acht aannames van de Appreciative Inquiry zijn:

1. In elke sociale omgeving, organisatie of groep, werkt iets;

2. Dat waarop we focussen wordt onze realiteit;

3. De realiteit wordt gecreëerd in het NU en er zijn diverse realiteiten;

4. Het stellen van de (juiste) vragen aan de organisatie of groep is een activiteit die de groep op een bepaalde manier beïnvloed;

5. Mensen hebben meer vertrouwen en voelen zich plezieriger de reis naar de toekomst (het onbekende) te maken als zij delen van hun verleden (het bekende) mee kunnen nemen en kunnen bespreken in het proces;

6. Als we delen van het verleden meenemen moeten het de beste delen van het verleden zijn;

7. Het is belangrijk verschillen te waarderen en te respecteren;

8. De taal die we gebruiken creëert onze werkelijkheid.

In tegenstelling tot traditionele veranderingsmethodieken is een groot voordeel van AI dat het veel recht doet aan de verworvenheden en sterktes uit het (recente) verleden. De enorme kracht van de AI is dat het niet als boodschap heeft en niet gaat over “wat we verkeerd gedaan hebben” of over “dat waarmee we moeten stoppen” maar dat het juist gaat over datgene “wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet”.
Daarmee is Appreciative Inquiry een positieve, bevestigende en stimulerende aanpak.

Bron: Balance Consultancy (www.balance-consultancy.com)

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Klantgedreven organiseren

 

‘In plaats van medewerkers met dezelfde fúnctie bij elkaar te zetten,
zou je medewerkers met dezelfde klánten bij elkaar moeten zetten.’

- Arno Schilders

Bij functioneel ingerichte organisaties is men, veelal vanuit efficiency overwegingen, gewend om medewerkers met dezelfde functies bij elkaar te zetten. Veelal met als neveneffect dat de efficiency, door suboptimalisatie en overdrachtsproblemen, juist afneemt. Door de grotere afstand neemt veelal ook de betrokkenheid bij de klant af en door de opdeling van het werk tevens de arbeidssatisfactie.

Bij klantgedreven organisaties daarentegen probeer je juist aansluiting te vinden en te houden bij de klantvraag door medewerkers met dezelfde klanten bij elkaar te zetten. Met als gevolg dat niet alleen de klantvraag beter en sneller beantwoord wordt, maar ook dat de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers groter wordt.

Eigenlijk best vreemd dat de reflex om organisaties functioneel in te delen toch zo groot blijft. Zou dat misschien komen omdat het management in organisaties veelal ook is opgevoed met de ogenschijnlijke efficiency van de functionele organisatie (oftewel de ‘hark’). Of zou het toch komen doordat de bekendheid met, en daarmee mogelijk ook het vertrouwen in, het alternatief van de klantgedreven organisatie nog niet zo groot is?

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: Rijnlandmodel Quotes Organiseren 2.0  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Arno als acroniem?

 

Always
Ready for
New
Opportunities

Peter Herman

Nou ben ik zelf een liefhebber van taalgrappen en woordkunsten en heb ik deze naam al een hele poos … Maar afgelopen weekeinde verraste Peter mij aangenaam met dit spontane acroniem van mijn eigen naam. Het sprak me in het bijzonder aan omdat het ook iets zegt over mijn passie om het beste uit mensen te halen via de waarderende dialoog (Appreciative Inquiry), waarbij we uitgaan van mogelijkheden in plaats van problemen.

Nogmaals dank Peter voor de zeer gewaardeerde inspiratie ;^)

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry Quotes  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Moeten of willen?

 

‘Zolang moeten geen willen wordt,
zou je het niet moeten willen.’

Arno Schilders

Als ik goed luister naar mezelf en anderen hoor ik regelmatig het woord ‘moeten‘, zoals in ’Ik moet nog iemand bellen’ of‘Ik moet nog een rapport opstellen‘. En bij mij werkt ‘moeten‘ dus helemaal niet, zeker niet als iemand anders het tegen me zegt, maar eigenlijk ook niet tegen mezelf. En vaak blijkt, bij nadere beschouwing, dat er wel een ‘willen‘ (of behoefte) achter zit, omdat ik bijvoorbeeld graag weer contact met die persoon heb (verbinding) of omdat ik graag mijn afspraken nakom (zorgvuldigheid). Het vergt soms alleen even wat extra aandacht om daar achter te komen. Maar voor mij is dat wel de moeite waard gebleken, zeker omdat het heel ander voelt als je iets graag wilt.

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Quotes Geweldloze communicatie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Afvallen met AI

Het leek me een mooi onderwerp om het jaar mee te beginnen, gezien de vele goede voornemens die rond deze tijd genomen zijn. Graag deel ik hierbij mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen maanden met dit thema. Een thema wat me al vele jaren gefrustreerd bezighoudt met wisselend en vooral kortstondig succes. Herkenbaar … ?

Ik heb aan den lijve ondervonden hoe Appriciative Inquiry ook bij afvallen werkt en het voor mij mogelijk maakte om in 3 maanden tijd 10 kilo af te vallen! Gewoon door te focussen op wat je WEL wilt in plaats van op wat je NIET wilt, een van de principes achter de hele filosofie. Begin oktober werd ik namelijk ‘pijnlijk’ wakker geschud door Harmke Kroeze tijdens een intervisiebijeenkomst Geweldloze Communicatie.  Zij merkte heel helder op dat ik heel duidelijk wist wat ik NIET wilde. Ik had haar namelijk net verteld dat ik ‘NIET meer wilde snoepen‘ en ‘NIET meer wilde roken‘. Zij stelde mij toen de magische vraag, die ik ironisch genoeg normaliter altijd zelf stel: ‘Maar wat wil je nu eigenlijk WEL … ?

De frustratie sloeg direct bij me toe toen ik ontdekte dat ik daar niet direct een antwoord op had, waarbij ik de reactie direct herkende van mensen aan wie ik die vraag zelf pleegde te stellen. Ik had even tijd nodig om dit voor mezelf te verwerken en herkende dat het focussen op wat je NIET wilt juist alleen maar MEER daarvan brengt. Ik herinnerde me ineens hoe ik op de bekende zwakke momenten behoorlijk recalcitrant tegen mezelf zij: ‘Ik maak zelf wel uit of ik wel of niet snoep / rook’ en vervolgens de snoeppot leeg at of een pakje sigaretten oprookte … Who’s fooling who?

Echter, toen ik helder had waarom ik niet meer wilde snoepen en roken, begon het ineens anders uit te pakken. Wat ik namelijk WEL heeeel graag wilde was: Mezelf lekker in mijn lijf voelen en gezond leven!
Ik had een compleet nieuwe mindset en motivatie gevonden die mij op de zwakke momenten juist inspiratie gaf. Want natuurlijk heb ik nog steeds regelmatig trek in iets lekkers, alleen zie ik dan ineens nieuwe mogelijkheden die wel passen in mijn goede voornemen. Lekker radijsjes smikkelen of genieten van een heerlijk appel of iets anders ‘gezonds’.

Veel inspiratie gewenst met jullie goede voornemens!

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Afvallen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Mantra over vertrouwen

 

TRUST the process
TRUST the people
TRUST the time it takes
TRUST the outcome

- Sallie Lee, Principal - Innovation Partners International

Een voor mij zeer inspirerende mantra welke Sallie ons vertelde gedurende de AI training welke ik bij haar gevolgd heb. Sindsdien heb ik hem regelmatig gebruikt en ik realiseer me steeds meer hoe belangrijk vertrouwen is als je met mensen iets wilt bereiken. Ik wens managers in organisaties graag deze mantra toe … they might be amazed!

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Quotes Vertrouwen Mantra  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Waarderend organiseren

Appreciative Inquiry: Co-creatie van duurzame verandering
(Robert Masselink, Rombout van den Nieuwenhof, Joep de Jong e.a.)

ai-boek-joepDit boek geeft een levendige en praktische schets van AI in de Nederlandse en Belgische praktijk. AI staat voor waarderend onderzoek, gestoeld op veranderingen in organisaties die op een positieve manier wordt ingestoken.
De titel ‘Waarderend organiseren – Appreciative Inquiry: Co-creatie van duurzame verandering’ is geschreven voor managers, consultants en wetenschappers en bestemd voor allen die zich willen verdiepen in de achtergronden en toepassingen.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Empathie en mededogen

 

‘Luisteren met mededogen is als surfen op de golven. Je bent met al je aandacht bij de golven, of in dit geval – bij de persoon naar wie je luistert. Je volgt de ander, je denkt en voelt zelf niets.’

Marshall Rosenberg

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Quotes Geweldloze communicatie  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Sturen op tekorten of sturen op talent?

 

Wat is waarschijnlijk  inspirerender?
Studenten demoraliseren door te focussen op hun tekorten,
of het beste uit hen halen door te zoeken naar hun talenten …

 

 

Volgens Arno Schilders van organisatieadviesbureau KC&P Business development uit Rosmalen is het antwoord even logisch als de praktijk weerbarstig. We groeien namelijk letterlijk op in een omgeving waarin het normaal is vanuit tekorten of problemen te redeneren.
Dit levert dan per definitie conservatieve resultaten op, je haalt immers hooguit 100% van de mogelijkheden die er al waren … André Meirisonne gaf in het eerste nummer van Expertise al aan dat leerkrachten beloont zouden moeten worden die het beste in studenten naar boven halen. Maar ja, hóe doe je dat dan?

Traditionele benadering

De meeste opleidingen gaan nog steeds uit van opleiden gericht op het bijspijkeren van onderontwikkelde competenties. Het zoeken naar de eigenschappen die je belemmeren door te groeien en deze vervolgens verder ontwikkelen. Herkenbaar toch?
Maar, omdat de nádruk hierbij ligt op wat de studenten nog níet kunnen, is het ook niet vreemd dat ze hun heil zoeken in bijbaantjes waarin ze zich wél denken te kunnen ontplooien …

Ook binnen het bedrijfsleven wordt dit in persoonlijke ontwikkelingsgesprekken (POP) overigens uitvoerig bedreven. En iemand die níet zo goed is in het leidinggeven aan, en motiveren van anderen, sturen we dus naar een management opleiding …

Onderzoeken wijzen echter uit dat mensen moeilijk in beweging komen, wanneer ze op hun zwakke plekken gewezen worden. Medewerkers presteren volgens diezelfde onderzoeken juist beter, zodra ze op zoek gaan naar hun talenten.

Dus nu we dat weten, wat kunnen we daar dan mee?

Lees het volledige artikel: ‘Sturen op tekorten of op talenten?’

Bron: Expertise - Nieuwsbrief voor het hoger onderwijs

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Expertise Talentontwikkeling Onderwijs  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

De Kracht van de STILTE

 
Ik liep tegen het thema ‘STILTE’ aan via mijn zoektocht naar mijn gevoelens bij Geweldloze Communicatie. Zowel tijdens ‘De Reis’ als in de intervisie- en thuisgroep heb ik de stilte bij mezelf (en anderen) gezocht. Deze ‘STILTE’ blijkt antwoorden te geven op vragen die ik gewend ben via mijn verstand te benaderen. Ik kom er steeds meer achter dat wanneer ik in mijn hoofd schiet, ik wel een antwoord weet te beredeneren maar dat dit vaak niet is wat mijn gevoel me ingeeft …
 
Het boek ‘De kracht van de STILTE‘ (Vijay Eswaran) was daarbij voor mij een feest van (h)erkenning. Makkelijk leesbaar door de gekozen lettergrootte in combinatie met bekende en minder bekende ‘quotes’ die de principes onderstrepen. De inzichten die het boek probeert mee te geven kwamen bij mij ‘direct binnen’ vanuit de eerder beschreven context van Geweldloze Communicatie. De STILTE oefeningen heb ik als erg bijzonder en intens ervaren. Ze vereisen een rustige omgeving en enige vastberadenheid en helpen mij telkens weer ‘rust in mijn hoofd’ te krijgen.
 
Kern voor mij:
Via stilte leren stilstaan bij mijn gevoelens, niet alleen als aanwijzer voor mijn behoeften maar ook als richtingaanwijzer voor keuzes.
Het boek is zeker een aanrader in de hectische tijd die we kunnen ervaren als we niet tijdig onze klok vertragen om tot inzicht te komen (zie ook ‘De vertraagde tijd‘ van Arnold Cornelis).

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Stilte  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Valmonte klantgedreven

Cartoon klantgedreven processen helpt Valmonte

Onlangs kreeg ik het verzoek van Steven Eijberts (Golden Tulip Valmonte, Nijmegen) om hen te ondersteunen bij het vertalen van de principes van klantgedreven processen naar hun hotel organisatie.

De Cartoon die ontwikkeld is door Marc Kuypers geeft op toegankelijke wijze weer hoe processen meer gericht kunnen worden op de klantvraag. Tevens worden afdelingsmuren letterlijk afgebroken en krijgt de klant de aandacht die hij verdient. Het betekent dat er meer in multidisciplinaire teams wordt samengewerkt en ook dat de rol van het management drastisch verandert, deze krijgt namelijk een meer faciliterende rol. Het management gaat hierbij de voorwaarden scheppen waardoor mensen datgene kunnen doen waar ze goed in zijn!

Dat waren ook de thema’s waar Steven met zijn organisatie aandacht aan wilde besteden. Volgens hem is de boodschap om de afzonderlijke processtappen onderling beter te verbinden goed overgekomen. Een mooie versterking van de gewenste focus.

En vanuit de waarderende dialoog weten we:
Wat je aandacht geeft groeit!

Geplaatst in Ambitiancy Process  | Getagged: Organiseren 2.0 Procesmanagement Klant  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

APS beste leerbedrijf

APS Advertising is op 26 september in Amersfoort door Savantis Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie 2008.
Het in het Brabantse Heeswijk gevestigde reclamebureau was samen met HEMA en Accent deco & expo genomineerd.

Uit het juryrapport: APS Advertising heeft ten aanzien van de medewerkers alles goed op een rij. Voor iedere medewerker is er een Persoonlijk Ontwikkelingsplan opgesteld, aangevuld met een Persoonlijk Functioneringsplan. De stagiairs starten met een eigen opleidingsplan, inclusief een aantal doelen, voor zowel de eerste als tweede stageperiode. Stagiairs krijgen niet zomaar iets te doen, ze werken mee aan opdrachten van echte opdrachtgevers.

John en het APS team gefeliciteerd met deze titel!

Bron: Aps weblog

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Persoonlijke ontwikkeling POP Functieprofielen Klant  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Waarderend Oog

Een introductie in Appreciative Inquiry
(Ronald van Domburg)

Dit uiterst makkelijk leesbare, eerste nederlandstalige boek over Appreciative Inquiry, heb ik afgelopen weekeinde in een ruk uitgelezen. Het geeft een goed overzicht van en inzicht in de Waarderende Dialoog en inspireert tot het verdiepen in dit onderwerp. Ik herken veel van mijn ervaringen met de waarderende dialoog in het boek en waardeer de toegankelijke manier van schrijven van Ronald.

‘Appreciative Inquiry (AI) gaat over het delen van verhalen, het durven dromen en die dromen dan serieus nemen. Ronald van Domburg heeft dat gedaan: hij deelt zijn verhaal, durft te dromen en neemt zijn dromen serieus. Het is niet alleen een boek over AI geworden, maar vooral een boek waarin de passie voor AI doorklinkt.’

Appreciative Inquiry richt zich nu eens niet op het oplossen van problemen, zoals veel verandermethodieken doen. AI gaat op zoek naar de kracht die in de verhalen van elk mens en iedere organisatie schuilt, om vanuit die kracht te bouwen aan een toekomst zoals we die in onze stoutste dromen durven dromen.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen