Posts getagged met ''

icon ambitiancy

Nieuwe Appreciative Inquiry magazine

Het AI magazine van juni is weer beschikbaar in pdf en makkelijk om onderweg te lezen op je favoriete mobiele apparaat. Ik wilde deze uitgave van het AI netwerk graag ook met mijn volgers delen, vandaar:

Magazine: AIMagazine juni 2011

Bron: http://www.mindz.com/plazas/DE_WAARDE_VAN_KRACHT

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry AIM  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Sturen op tekorten of op talent?

Wat is waarschijnlijk  inspirerender?
Medewerkers demoraliseren door te focussen op hun tekorten,
of het beste uit hen halen door te zoeken naar hun talenten …

Volgens mij is het antwoord even logisch als de praktijk weerbarstig. We groeien namelijk letterlijk op in een omgeving waarin het normaal is vanuit tekorten of problemen te redeneren. Dit levert dan per definitie conservatieve resultaten op, je haalt immers hooguit 100% van de mogelijkheden die er al waren …

Traditionele benadering

De meeste opleidingen gaan nog steeds uit van opleiden gericht op het bijspijkeren van onderontwikkelde competenties. Het zoeken naar de eigenschappen die je belemmeren door te groeien en deze vervolgens verder ontwikkelen. Herkenbaar toch?
Maar, omdat de nádruk hierbij ligt op wat mensen nog níet kunnen, is het ook niet vreemd dat studenten hun heil zoeken in bijbaantjes waarin ze zich wél denken te kunnen ontplooien …

Ook binnen het bedrijfsleven wordt dit in persoonlijke ontwikkelingsgesprekken (POP) overigens uitvoerig bedreven. En iemand die níet zo goed is in het leidinggeven aan, en motiveren van anderen, sturen we dus naar een management opleiding …

Onderzoeken wijzen echter uit dat mensen moeilijk in beweging komen, wanneer ze op hun zwakke plekken gewezen worden. Medewerkers presteren volgens diezelfde onderzoeken juist beter, zodra ze op zoek gaan naar hun talenten.

Dus nu we dat weten, wat kunnen we daar dan mee?

Stel je eens voor dat je als leidinggevende tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek de volgende vragen zou stellen:
- Wat heb je de afgelopen periode gedaan waar je het meest trots op bent? en
- Wat kan ik doen om te zorgen dat je dat vaker kunt doen?

Wat voor dynamiek zou dat aan het gesprek geven? En hoe zou zo’n gesprek dan verlopen? Nieuwsgierig? Wat let het je om het gewoon eens te proberen?

Somebody who knows all the right answers is smart.
Somebody who knows all the right questions is wise.

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Quotes Functioneringsgesprek  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Celebrate what’s right

‘Celebrate what’s right with the world.’

 Dewitt Jones, Fotograaf National Geographics

Een ‘oldtime favorite’ uit de gelijknamige film die ik regelmatig gebruik om mensen te inspireren eens anders naar dezelfde werkelijkheid te kijken. ‘We leven in een wereld van mogelijkheden, als we erin geloven, zien we ze ook.‘ Dat is heel wat anders dan het behoudende ‘eerst zien, en dan geloven‘. Prachtig hoe Dewitt Jones dit thema belicht en voorziet van eigen beeldmateriaal en zeer toepasselijk voor de tijd van het jaar dacht ik zelf.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry Dewitt Jones National Geographics Quotes  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Betere voornemens?

Het nieuwe jaar is nog vers, net als de goede voornemens die je mogelijk gemaakt hebt. Ik hoop dat je jouw goede voornemens dusdanig geformuleerd hebt dat de kans groot is dat je deze ook gaat bereiken. Dat betekent voor mij onder andere dat je zegt wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt of waar je vanaf wilt (wat kilo’s of roken bijvoorbeeld). Maar ook dat je de weg ernaartoe vaststelt.

Je kent dat wel: ‘ik ga dit jaar stoppen met roken‘, een mooi voornemen, toch? Nou, mooi niet! Je kunt namelijk niet iets niet doen! Dat is een lastige, misschien aan de hand van een voorbeeld. Denk maar eens even niet aan een roze olifant. En? Lukt dat een beetje, nee natuurlijk niet, punt gemaakt. Maar ja, hoe kan dit dan beter?

Ik zou beginnen met vast te stellen wat je eigenlijk wel wilt, en dat is vaak lastiger dan je denkt. We zijn namelijk nogal gewend om aan te geven wat we niet willen. Wat zou het bijvoorbeeld zijn wat je graag wilt, als je zegt dat je gaat stoppen met roken? Het zou kunnen zijn dat je gezonder wilt gaan leven of je fitter wilt voelen. Mooi als dat zo is, want daar kun je tenminste effectief mee aan de slag, daar kun je namelijk wel iets aan doen.

Wel nog even vertalen naar de inspanningen die hiervoor nodig zijn natuurlijk. Je zou bijvoorbeeld vanaf maandag niet meer in de pauzes naar buiten kunnen gaan. Misschien ga je ook voortaan 2 stuks fruit per dag eten, want anders kom je natuurlijk snel wat kilo’s aan door het snoepen, en dat is weer niet gezond. Als je weet wat je wilt bereiken, wordt het ook mogelijk de weg ernaartoe uit te stippelen. De focus is helder en de mogelijkheden ontvouwen zich als vanzelf!

Ik wens je veel inspiratie toe bij je betere voornemens en dat je deze vanaf nu ook gemakkelijker gaat realiseren.

Uiteraard kun je ook zo met je bedrijfsdoelstellingen omgaan, heb je jouw resultaat doelstellingen al vertaald naar inspanningsdoelen? Zeker weten dat je de kans op slagen enorm vergroot, en je kunt het op deze manier nog tijdig volgen ook. Een resultaat kun je namelijk niet managen, wel de weg ernaartoe!

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry Goede voornemens  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Waarderende functioneringsgesprekken

Zou het niet mooi zijn om ‘op een andere manier’ functioneringsgesprekken te houden? Een manier waarbij zowel medewerker als leidinggevende enthousiast kunnen terugkijken op een inspirerend gesprek wat aanzet tot meer van het beste wat in de ander zit! In plaats van het plichtmatige uitvoeren volgens een standaard vragenlijst of protocol, naar een meer inspirerende manier gebaseerd op de principes van Appreciative Inquiry.

Ik geef regelmatig trainingen in Functioneringsgesprekken waarbij veelal in eerste instantie de nadruk ligt op het opzetten van een structuur om deze te houden en in tweede instantie op het gesprek zelf. Veelal blijkt dat er bijvoorbeeld nog Functieomschrijvingen en Competentieprofielen nodig zijn om Leidinggevenden helderheid en houvast te geven bij deze gesprekken. Op zich prima handvatten tijdens zo’n gesprek maar ik zou er graag nog iets anders aan toe willen voegen, iets inspirerends.

Aan het begin van het functioneringsgesprek zou ik willen adviseren enkele eenvoudige vragen toe te voegen, namelijk de volgende:

-       Wat heb jij de afgelopen periode gedaan waar je het meest trots op bent? en

-       Hoe kan ik (als leidinggevende) jou helpen daar meer van te krijgen?

Wat voor effect zou het hebben als je als leidinggevende deze vragen stelt en met oprechte interesse kijkt wat dit voor toekomstmogelijkheden biedt. Wat zou er gebeuren als je het beste in mensen de ruimte geeft? Wat zou dit doen met de sfeer in het gesprek?

Het is uitermate eenvoudig hier achter te komen, en wellicht ‘moet’ je er nog een paar houden … Of misschien krijg je er nu zelfs zin in om het eens anders te doen en wordt het een uiterst inspirerend gesprek.

Veel plezier met ‘Mensen inpireren het beste uit zichzelf te halen’!

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Functioneringsgesprek  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Ontwikkelen vanuit Talent en Bezieling

Appreciative Inquiry, of Waarderend Onderzoeken, is een visie en methodiek voor processen van innovatie, transformatie en verandering.  AI werd ontwikkeld door David Cooperrider e.a. aan de Case Western Reserve Univerity in Cleveland, US. Ron Fry is professor aan Case Western Reserve University en spreekt in deze video’s over Appreciative Inquiry.

Donderdag 15 oktober zal Ron Fry spreken op het AI-Congres in Genk (B), alwaar geïnteresseerden deel kunnen nemen en kennis kunnen maken met het netwerk “Ontwikkelen vanuit Talent en Bezieling“. Het Lerend Netwerk “Ontwikkelen vanuit Talent en Bezieling” is een unieke samenwerking tussen honderd mensen uit ruim vijftig Vlaamse bedrijven, sociale organisaties, sociale economie, onderwijs- en overheidsinstellingen. Waarbij de samenwerking gebaseerd is op Appreciative Inquiry.

Zie voor meer informatie: http://www.vuurwerkt.be/lerendnetwerk

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry Ron Fry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Van kiem tot kracht

‘Een waarderend perspectief op persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering.’

van-kiem-tot-kracht-mediumHoe realiseren we duurzame veranderingen in organisaties? Veranderingen die beklijven omdat medewerkers ze zelf mee-vormgeven? En hoe ondersteunen we mensen en teams in hun ontwikkeling, zodanig dat ze het beste uit zichzelf halen?

Dit boek gaat in op die vragen vanuit een ‘waarderend perspectief’. Een benadering die steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt in Nederland en België. Niet het oplossen van problemen of het wegwerken van tekorten staat centraal – maar successen, talenten, ambitie vormen het vertrekpunt. Deze factoren hebben immers iets bijzonders: ze verbinden mensen om samen werk te maken van een gewenste toekomst.

 

De bundel bevat een aantal praktijkverhalen, hoofdstukken die reflecteren op die praktijk en diverse intermezzo’s die mee de sfeer bepalen. De bijdragen zijn gegroepeerd in drie delen:

1. Een talentperspectief voor persoonlijke ontwikkeling

2. Waarderend onderzoek als bron voor organisatieverandering

3. Werken met een waarderende benadering

De auteurs willen met het boek, waarin ze reflecteren op hun eigen ervaringen en experimenten, een bijdrage leveren aan wat David Cooperrider – grondlegger van Appreciative Inquiry – noemt: “A Positive Revolution in Change”.

Bron: Springer Uitgeverij

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Eerst geloven dan zien

 

‘Als je zonder twijfel kunt zeggen dat het gaat werken,
dan gaat het ongetwijfeld werken.’

Arno Schilders

Vaak weten we wel dat dit zo is, maar blijkt het toch lastig om werkelijk te geloven in wat je gaat doen. Juist het feit dat we in mogelijkheden kunnen denken, maakt ons als mens zo uniek. We kunnen iets bedenken nog voordat het er is. Van dit principe maken we met de Waarderende Dialoog ook graag gebruik: ‘Eerst geloven, dan zien!’

Sommige mensen willen toch liever eerst het bewijs zien, voordat ze het kunnen geloven. Dan wordt het alleen wel lastig om innovatief te zijn …

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Quotes  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Vijf uitgangspunten AI

In veranderingsprocessen worden volgens de benadering van Appreciative Inquiry de volgende vijf uitgangspunten toegepast:

1.    Sociaal constructivisme
Het vermogen van medewerkers en de organisatie om de toekomst vorm te geven. De kracht van sociaal constructivisme is het geloof in de maakbaarheid van de organisatie.

2.    Simultaniteit
Het stellen van vragen en de verandering lopen simultaan. Op het moment dat een vraag gesteld wordt is de eerste stap op weg naar de verandering gezet.

3.    Co-creatie
Organisaties kunnen gezien worden als een open boek waarvan alle medewerkers co-auteur zijn. Het verhaal wordt continu gevormd door zowel de medewerkers als de actoren uit de omgeving die met de organisatie te maken hebben. Dit kan leiden tot een cultuur waarin leren, interpreteren en herinterpreteren belangrijk zijn.

4.    Anticipatie op de toekomst
De belangrijkste hulpmiddelen voor een constructieve organisatieverandering zijn de collectieve verbeeldingskracht en de dialoog over de toekomst.

5.    Positief
Om een verandering in gang te zetten zijn positieve beïnvloeding en sociale binding nodig. Belangrijk zijn daarbij hoop, inspiratie, het plezier en energie van creëren met elkaar.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Acht aannames AI

De acht aannames van de Appreciative Inquiry zijn:

1. In elke sociale omgeving, organisatie of groep, werkt iets;

2. Dat waarop we focussen wordt onze realiteit;

3. De realiteit wordt gecreëerd in het NU en er zijn diverse realiteiten;

4. Het stellen van de (juiste) vragen aan de organisatie of groep is een activiteit die de groep op een bepaalde manier beïnvloed;

5. Mensen hebben meer vertrouwen en voelen zich plezieriger de reis naar de toekomst (het onbekende) te maken als zij delen van hun verleden (het bekende) mee kunnen nemen en kunnen bespreken in het proces;

6. Als we delen van het verleden meenemen moeten het de beste delen van het verleden zijn;

7. Het is belangrijk verschillen te waarderen en te respecteren;

8. De taal die we gebruiken creëert onze werkelijkheid.

In tegenstelling tot traditionele veranderingsmethodieken is een groot voordeel van AI dat het veel recht doet aan de verworvenheden en sterktes uit het (recente) verleden. De enorme kracht van de AI is dat het niet als boodschap heeft en niet gaat over “wat we verkeerd gedaan hebben” of over “dat waarmee we moeten stoppen” maar dat het juist gaat over datgene “wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet”.
Daarmee is Appreciative Inquiry een positieve, bevestigende en stimulerende aanpak.

Bron: Balance Consultancy (www.balance-consultancy.com)

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Arno als acroniem?

 

Always
Ready for
New
Opportunities

Peter Herman

Nou ben ik zelf een liefhebber van taalgrappen en woordkunsten en heb ik deze naam al een hele poos … Maar afgelopen weekeinde verraste Peter mij aangenaam met dit spontane acroniem van mijn eigen naam. Het sprak me in het bijzonder aan omdat het ook iets zegt over mijn passie om het beste uit mensen te halen via de waarderende dialoog (Appreciative Inquiry), waarbij we uitgaan van mogelijkheden in plaats van problemen.

Nogmaals dank Peter voor de zeer gewaardeerde inspiratie ;^)

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Appreciative inquiry Quotes  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Afvallen met AI

Het leek me een mooi onderwerp om het jaar mee te beginnen, gezien de vele goede voornemens die rond deze tijd genomen zijn. Graag deel ik hierbij mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen maanden met dit thema. Een thema wat me al vele jaren gefrustreerd bezighoudt met wisselend en vooral kortstondig succes. Herkenbaar … ?

Ik heb aan den lijve ondervonden hoe Appriciative Inquiry ook bij afvallen werkt en het voor mij mogelijk maakte om in 3 maanden tijd 10 kilo af te vallen! Gewoon door te focussen op wat je WEL wilt in plaats van op wat je NIET wilt, een van de principes achter de hele filosofie. Begin oktober werd ik namelijk ‘pijnlijk’ wakker geschud door Harmke Kroeze tijdens een intervisiebijeenkomst Geweldloze Communicatie.  Zij merkte heel helder op dat ik heel duidelijk wist wat ik NIET wilde. Ik had haar namelijk net verteld dat ik ‘NIET meer wilde snoepen‘ en ‘NIET meer wilde roken‘. Zij stelde mij toen de magische vraag, die ik ironisch genoeg normaliter altijd zelf stel: ‘Maar wat wil je nu eigenlijk WEL … ?

De frustratie sloeg direct bij me toe toen ik ontdekte dat ik daar niet direct een antwoord op had, waarbij ik de reactie direct herkende van mensen aan wie ik die vraag zelf pleegde te stellen. Ik had even tijd nodig om dit voor mezelf te verwerken en herkende dat het focussen op wat je NIET wilt juist alleen maar MEER daarvan brengt. Ik herinnerde me ineens hoe ik op de bekende zwakke momenten behoorlijk recalcitrant tegen mezelf zij: ‘Ik maak zelf wel uit of ik wel of niet snoep / rook’ en vervolgens de snoeppot leeg at of een pakje sigaretten oprookte … Who’s fooling who?

Echter, toen ik helder had waarom ik niet meer wilde snoepen en roken, begon het ineens anders uit te pakken. Wat ik namelijk WEL heeeel graag wilde was: Mezelf lekker in mijn lijf voelen en gezond leven!
Ik had een compleet nieuwe mindset en motivatie gevonden die mij op de zwakke momenten juist inspiratie gaf. Want natuurlijk heb ik nog steeds regelmatig trek in iets lekkers, alleen zie ik dan ineens nieuwe mogelijkheden die wel passen in mijn goede voornemen. Lekker radijsjes smikkelen of genieten van een heerlijk appel of iets anders ‘gezonds’.

Veel inspiratie gewenst met jullie goede voornemens!

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Afvallen  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Waarderend organiseren

Appreciative Inquiry: Co-creatie van duurzame verandering
(Robert Masselink, Rombout van den Nieuwenhof, Joep de Jong e.a.)

ai-boek-joepDit boek geeft een levendige en praktische schets van AI in de Nederlandse en Belgische praktijk. AI staat voor waarderend onderzoek, gestoeld op veranderingen in organisaties die op een positieve manier wordt ingestoken.
De titel ‘Waarderend organiseren – Appreciative Inquiry: Co-creatie van duurzame verandering’ is geschreven voor managers, consultants en wetenschappers en bestemd voor allen die zich willen verdiepen in de achtergronden en toepassingen.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Sturen op tekorten of sturen op talent?

 

Wat is waarschijnlijk  inspirerender?
Studenten demoraliseren door te focussen op hun tekorten,
of het beste uit hen halen door te zoeken naar hun talenten …

 

 

Volgens Arno Schilders van organisatieadviesbureau KC&P Business development uit Rosmalen is het antwoord even logisch als de praktijk weerbarstig. We groeien namelijk letterlijk op in een omgeving waarin het normaal is vanuit tekorten of problemen te redeneren.
Dit levert dan per definitie conservatieve resultaten op, je haalt immers hooguit 100% van de mogelijkheden die er al waren … André Meirisonne gaf in het eerste nummer van Expertise al aan dat leerkrachten beloont zouden moeten worden die het beste in studenten naar boven halen. Maar ja, hóe doe je dat dan?

Traditionele benadering

De meeste opleidingen gaan nog steeds uit van opleiden gericht op het bijspijkeren van onderontwikkelde competenties. Het zoeken naar de eigenschappen die je belemmeren door te groeien en deze vervolgens verder ontwikkelen. Herkenbaar toch?
Maar, omdat de nádruk hierbij ligt op wat de studenten nog níet kunnen, is het ook niet vreemd dat ze hun heil zoeken in bijbaantjes waarin ze zich wél denken te kunnen ontplooien …

Ook binnen het bedrijfsleven wordt dit in persoonlijke ontwikkelingsgesprekken (POP) overigens uitvoerig bedreven. En iemand die níet zo goed is in het leidinggeven aan, en motiveren van anderen, sturen we dus naar een management opleiding …

Onderzoeken wijzen echter uit dat mensen moeilijk in beweging komen, wanneer ze op hun zwakke plekken gewezen worden. Medewerkers presteren volgens diezelfde onderzoeken juist beter, zodra ze op zoek gaan naar hun talenten.

Dus nu we dat weten, wat kunnen we daar dan mee?

Lees het volledige artikel: ‘Sturen op tekorten of op talenten?’

Bron: Expertise - Nieuwsbrief voor het hoger onderwijs

Geplaatst in Ambitiancy People  | Getagged: Appreciative inquiry Expertise Talentontwikkeling Onderwijs  | Een reactie plaatsen

icon ambitiancy

Het Waarderend Oog

Een introductie in Appreciative Inquiry
(Ronald van Domburg)

Dit uiterst makkelijk leesbare, eerste nederlandstalige boek over Appreciative Inquiry, heb ik afgelopen weekeinde in een ruk uitgelezen. Het geeft een goed overzicht van en inzicht in de Waarderende Dialoog en inspireert tot het verdiepen in dit onderwerp. Ik herken veel van mijn ervaringen met de waarderende dialoog in het boek en waardeer de toegankelijke manier van schrijven van Ronald.

‘Appreciative Inquiry (AI) gaat over het delen van verhalen, het durven dromen en die dromen dan serieus nemen. Ronald van Domburg heeft dat gedaan: hij deelt zijn verhaal, durft te dromen en neemt zijn dromen serieus. Het is niet alleen een boek over AI geworden, maar vooral een boek waarin de passie voor AI doorklinkt.’

Appreciative Inquiry richt zich nu eens niet op het oplossen van problemen, zoals veel verandermethodieken doen. AI gaat op zoek naar de kracht die in de verhalen van elk mens en iedere organisatie schuilt, om vanuit die kracht te bouwen aan een toekomst zoals we die in onze stoutste dromen durven dromen.

Geplaatst in Ambitiancy  | Getagged: Boekrecentie Appreciative inquiry  | Een reactie plaatsen