Workshop Businessplanning

'Doelstellingen kun je niet managen, wel de weg ernaartoe!’

Doelstelling
Leidinggevenden leren wat er nodig is voor het maken én waarmaken van Businessplannen.

Resultaten
Na afloop hebben de deelnemers ervaring opgedaan met:

 • Het opstellen van een afdelingsplan voor de eigen afdeling, bij voorkeur vanuit een (strategisch) meerjarenplan;
 • Het selecteren van kritische succesfactoren en resultaatgebieden welke essentieel zijn voor elke organisatie;
 • Het vaststellen wat er voor nodig is om plannen ook daadwerkelijk te realiseren;
 • Praktische instrumenten om resultaten vast te leggen.

Ontwikkeld voor
Managers en Leidinggevenden die verantwoordelijk zijn (of worden) voor het opstellen en realiseren van hun afdelingsplan.

Programma
Op basis van een intake met de deelnemers, wordt het volgende programma doorlopen:

 • Doelstelling, programma en introductie;
 • Missie, visie en doelstellingen van de organisatie;
 • Afgewogen plannen maken:
  - Forward planning
  - Backward planning
 • Strategy mapping
 • Kritische succesfactoren en resultaatgebieden formuleren;
 • Waarmaken van afdelingsplannen;
 • Presentatie van de resultaten (afstemmen en oefenen);
 • Evaluatie en afronding.

Trainingsduur en tijden
Twee trainingsdagen met enkele weken tussenliggend om de benodigde informatie te achterhalen en (tussen)resultaten af te stemmen. De tijden zijn telkens van 9.00 - 16.30 uur met een inloop vanaf 8.30 uur.

Investering
Het tarief voor deze tweedaagse training is € 590,- exclusief BTW, maar inclusief accommodatie, syllabus, koffie, thee en lunch.

Workshop Businessplanning