Basis (telefonische) gesprekstechnieken

'Meer resultaat uit uw telefonische inspanningen.'

Doelstelling
Praktische kennis en vaardigheden opdoen met gesprekstechnieken, noodzakelijk voor het efficiënt omgaan met telefonische klantcontacten.

Resultaten
Deelnemers zijn na het volgen van de training in staat om:

  • Een gesprek gestructureerd voor te bereiden;
  • Zich in te leven in de behoeften van de gesprekspartner;
  • De juiste vragen te stellen en actief te luisteren;
  • Argumenten te gebruiken die voor de klant belangrijk zijn;
  • Een gesprek af te sluiten en samen te vatten.

Ontwikkeld voor
Binnen- en buitendienst medewerkers welke regelmatig telefonisch contact hebben met klanten (commercieel en niet commercieel).

Programma
De training is gebaseerd op het model “Doelgerichte Gesprekstechnieken” en bestaat uit de volgende onderdelen;

  • Voorbereidingsfase: zoals doelen stellen en inleven;
  • Inventarisatiefase: vragen stellen, actief luisteren en samenvatten;
  • Argumentatiefase: klantvoordelen gebruiken en tegenwerpingen ombuigen;
  • Afsluitfase: het doel bereiken, bevestigen van gemaakte afspraken.

Met behulp van op uw situatie afgestemde praktijkcases wordt elke fase voorbereid, geoefend en aan de deelnemers teruggekoppeld.
Voor een optimale interactie is er een maximum van 12 deelnemers per groep.

Trainingsduur
Drie trainingsdagen, met voldoende tussentijd om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.

Basis (telefonische) gesprekstechnieken